Pengikut laman ini

Wednesday, August 14, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Isi)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Isi
Contoh perenggan isi yang kurang baik jalinan idea (koheren) dan salah tatabahasanya

//Menguatkuasakan undang-undang jenayah yang sering berlaku di negara kita. //Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang menjadi penjenayah ini akan berasa takut apabila hukuman yang diberi ke atas penjenayah membuat kesalahan yang melibatkan mahkamah. //Contoh, undang-undang jalan raya, undang-undang pengguna yang menggunakan kemudahan awan, undang-undang meletak kereta di kawasan yang dilarang dan sebagainya. Oleh itu, masyarakat akan sedar bahawa setiap kesalahan yang dilakukan akan dikenakan hukuman atau denda atau kedua-duanya. Jelaslah bahawa, undang-undang yang ada di negara ini dapat membendung jenayah tersebut.  (82 perkataan)

Ayat pertama salah sintaksisnya kerana ayat itu tergantung iaitu tiada subjek. Ayat kedua pula salah dari segi semantik iaitu maksudnya kabur atau tidak jelas. Ayat ketiga pula tidak koheren dengan ayat sebelumnya kerana contoh yang diberikan bukan contoh kesalahan jenayah. Ayat tersebut juga salah dari segi sintaksisnya kerana ayat itu juga tergantung iaitu tiada predikat. Jadi, perenggan di atas tidak diolah dan dikembangkan dengan baik kerana jalinan ideanya (koheren) tidak baik dan banyak kesalahan tatabahasa dalam perenggan tersebut. Kesalahan aspek mekanis juga terdapat dalam ayat kelima iaitu tanda koma selepas kata hubung “bahawa”. Sepatutnya tanda koma tidak diperlukan selepas kata hubung komplemen “bahawa”.

Contoh perenggan isi yang baik jalinan idea (koheren) dan bahasanya

Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai akan berasa takut dan kes jenayah dapat dikurangkan. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.  (82 perkataan)

1 comment:

monyet said...

Poker online dengan presentase menang yang besar
ayo segera bergabung bersama kami di AJOQQ :D
WA : +855969190856