Pengikut laman ini

Sunday, September 1, 2019

Pembacaan Kritis dan Analitis STPM

Soalan Pembacaan Kritis dan Analitis

Hal ini seterusnya akan mewujukan budaya TMK dalam kalangan masyarakat  untuk memudahkan urusan seharian.
Jelaskan langkah yang dapat diambil oleh pihak tertentu untuk memupuk budaya TMK dalam kalangan masyarakat di negara kita?  Panjang jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah perkataan. [20]

Jawapan pelajar

//Langkah yang dapat diambil adalah pihak kerajaan mewujudkan sebuah pusat internet. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sebilangan rumah tiada gajet pintar atau internet di rumah. Sebagai contohnya, pusat internet diwujudkan di kawasan perumahan. //Hal ini kerana memudahkan anggota masyarakat tanpa mengira umur untuk melayari internet.

//Seterusnya langkah yang dapat diambil adalah mengadakan kelas TMK oleh pihak sekolah. //Isu ini dapat dikatakan kerana masih ramai pelajar yang kurang celik penggunaan gajet dan cara mengakses internet. Sebagai contohnya, pihak sekolah mengadakan kelas cara mengakses internet melalui gajet pintar. Hasilnya, para pelajar dapat mengetahui cara penggunaan internet.

//Akhir sekali, langkah yang dapat diambil adalah penjualan gajet dengan harga yang murah oleh pihak pengeluar gajet pintar. //Perkara ini dapat dikatakan kerana segelintir anggota masyarakat tidak mampu untuk membeli gajet pintar. //Sebagai contohnya, penjualan gajet dengan harga yang mampu dimiliki oleh lapisan masyarakat. Hasilnya, anggota masyarakat dapat menggunakan IT dan celik TMK. (148 perkataan)

Analisis kesalahan

1. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah kesalahan kata pemeri “adalah” iaitu terdapat dalam ayat pertama perenggan pertama dan perenggan kedua.
2. Kesalahan lain ialah kesalahan penggunaan kata hubung “kerana” selepas frasa “Hal ini”. Sepatutnya kata hubung “kerana” hadir selepas klausa seperti “Hal ini dikatakan demikian”. Kata hubung “kerana” menghubungkan klausa dengan klausa atau ayat dengan ayat.
3. Kesalahan seterusnya ialah ayat tergantung kerana tiada subjek atau tiada predikat seperti dalam ayat keempat, perenggan ketiga.
4. Kesalahan isi iaitu isi tidak/kurang relevan seperti dalam perenggan ketiga. Syarikat pengeluar gajet pintar tidak berupaya untuk menjual produk mereka dengan harga yang murah kalau tiada bantuan, subsidi, atau pengecualian cukai daripada kerajaan.


Jawapan yang sudah dibaiki kesalahannya

Pihak kerajaan perlu mewujudkan lebih banyak pusat internet di sesuatu kawasan. Terdapat sebahagian rumah masih tiada kemudahan internet di rumah. Sebagai contohnya, pusat internet komuniti diwujudkan lebih banyak di  kawasan taman perumahan. Perkara ini akan memudahkan anggota masyarakat untuk melayari internet.

Pihak sekolah boleh mengadakan kelas TMK kepada pelajar. Tindakan ini harus dijalankan kerana masih ramai pelajar yang kurang celik dalam penggunaan gajet dan cara mengakses internet. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan kelas tentang cara mengakses internet melalui gajet pintar. Hasilnya, para pelajar dapat mengetahui cara menggunakan internet untuk tujuan kebaikan.

Kerajaan perlu memberikan peranti elektronik percuma kepada pelajar yang tidak berkemampuan. Ada segelintir anggota masyarakat yang tidak mampu untuk membeli peralatan tersebut. Contohnya, Kementerian Pendidikan memberikan komputer riba atau telefon pintar kepada pelajar miskin. Hasilnya, semua pelajar akan dapat menggunakan peranti elektronik dan menjadi anggota masyarakat yang celik TMK. (141 perkataan)

Saturday, August 17, 2019

Esei STPM Semester 1 - Isu jenayah

Soalan esei
Kes jenayah yang semakin banyak berlaku di negara kita pada masa ini amat membimbangkan anggota masyarakat. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat.
Kes jenayah dikatakan semakin meningkat dan semakin sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang menyumbang ke arah berlakunya jenayah pada masa ini. Kes jenayah yang sering dilaporkan berlaku adalah seperti kes pembunuhan, rompakan, penculikan, pecah rumah, dan sebagainya. Kes tersebut amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh itu, usaha-usaha perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat di negara kita.
Pihak berkuasa perlu memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah. Kamera tersebut dapat mengimbas atau merakam segala perbuatan jenayah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, kamera tersebut perlu diletakkkan di kawasan bank, pusat beli-belah, taman permainan kanak-kanak, dan sebagainya. Perkara ini akan menakutkan penjenayah dan dapat menghalang mereka daripada melakukan jenayah. Jadi, kes jenayah akan dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan jika pihak berkuasa memasang kamera litar tertutup di kawasan “panas”.
Pihak berkuasa harus meningkatkan rondaan di kawasan “panas” dan selalu menjadi tempat berlakunya jenayah. Perkara ini akan menakutkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, polis melakukan rondaan yang lebih kerap di pusat beli-belah, bank, kedai emas, dan sebagainya. Melalui cara itu, kes jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan. Perkara itu jelas membuktikan bahawa tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui rondaan yang lebih kerap oleh pihak berkuasa di kawasan yang sering berlaku kegiatan jenayah.
Langkah lain yang perlu dilakukan ialah pihak berkuasa hendaklah mengadakan kempen kesedaran tentang jenayah kepada masyarakat. Perkara itu penting kerana anggota masyarakat akan mendapat maklumat tentang cara untuk menghindarkan diri daripada jenayah. Dalam kempen tersebut, anggota masyarakat diberikan kesedaran tentang aspek keselamatan di tempat awam dan pihak polis boleh menunjukkan cara untuk menghadapi penjenayah melalui demonstrasi atau iklan di media massa. Dengan cara itu, kesedaran tentang jenayah dapat dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui kempen-kempen kesedaran tentang jenayah.
Kes jenayah juga dapat dikurangkan melalui penubuhan Rukun Tetangga atau Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) di sesuatu kawasan perumahan. JKKK boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak polis dan membantu pihak berkuasa untuk membanteras jenayah. Contohnya, mereka boleh menjadi “Rakan Cop” dan memberikan maklumat kepada polis tentang kegiatan jenayah. Perkara ini dapat mencegah jenayah atau mengurangkan kes jenayah daripada menjadi lebih serius. Jadi, jelaslah bahawa penubuhan Rukun Tetangga atau JKKK di sesuatu kawasan dapat mengurangkan kes jenayah.
Pihak berkuasa wajar menambah bilangan pondok polis di kawasan bandar dan juga kawasan perumahan. Hal ini dapat menghalang penjenayah daripada melakukan aktiviti jenayah. Pondok polis boleh berfungsi sebagai pusat kawalan, pemantauan, dan tempat untuk orang ramai membuat aduan tentang kes jenayah. Jadi, pihak berkuasa perlu membina pondok polis di tempat yang strategik di kawasan bandar seperti di kawasan tumpuan orang ramai. Perkara ini akan menakutkan penjenayah kerana pihak polis boleh bertindak dengan lebih pantas untuk menangkap penjenayah.
Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah melakukan jenayah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan melakukan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai tidak berani untuk melakukan jenayah. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.
Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak berkuasa untuk memastikan kes jenayah dapat dikurangkan dan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar untuk ditangani. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat negara ini.  (648 perkataan)

Friday, August 16, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Penutup)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Penutup

Contoh perenggan penutup yang lemah jalinan idea (koheren) dan salah bahasanya

//Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang mempunyai sifat perikemanusiaan, kita hendaklah menghindari daripada kelakuan tidak bermoral yang menjuruskan ke arah jenayah. //Cadangannya memilih rakan yang boleh membawa ke arah perkara yang positif. //Jika tidak, rakan yang membawa kepada arah negatif ini akan menghasut supaya melakukan perkara yang tidak bermoral. //Kesannya, kita akan terjebak dengan kes jenayah dan akan menyebabkan datangnya masalah dalam kehidupan. //Sebagai harapan, negara Malaysia akan lebih kurang kadar jenayah yang berlaku.  (72 perkataan)

Ayat pertama salah dari segi sintaksis iaitu kesalahan frasa kerja transitif yang tiada objek (menghindari daripada). Ayat pertama juga sepatutnya mengaitkan ayat fokus yang telah disentuh dalam ayat akhir perenggan pendahuluan. Ayat kedua salah dari segi sintaksis iaitu ayat tiada subjek dan frasa kerja transitif tiada objek (membawa ke arah). Ayat ketiga juga salah dari segi sintaksis iaitu  frasa kerja transitif tiada objek (membawa kepada). Ayat keempat salah dari segi semantik kerana maksudnya kabur dan tidak jelas. Ayat kelima juga salah aspek semantik kerana tidak jelas dan tidak menggambarkan ayat harapan yang lengkap.

Contoh perenggan penutup yang baik jalinan idea (koheren) dan tiada kesalahan bahasa

Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk memastikan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar untuk ditangani. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan supaya rakyat negara ini hidup aman dan sejahtera. (77 perkataan)

Wednesday, August 14, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Isi)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Isi
Contoh perenggan isi yang kurang baik jalinan idea (koheren) dan salah tatabahasanya

//Menguatkuasakan undang-undang jenayah yang sering berlaku di negara kita. //Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang menjadi penjenayah ini akan berasa takut apabila hukuman yang diberi ke atas penjenayah membuat kesalahan yang melibatkan mahkamah. //Contoh, undang-undang jalan raya, undang-undang pengguna yang menggunakan kemudahan awan, undang-undang meletak kereta di kawasan yang dilarang dan sebagainya. Oleh itu, masyarakat akan sedar bahawa setiap kesalahan yang dilakukan akan dikenakan hukuman atau denda atau kedua-duanya. Jelaslah bahawa, undang-undang yang ada di negara ini dapat membendung jenayah tersebut.  (82 perkataan)

Ayat pertama salah sintaksisnya kerana ayat itu tergantung iaitu tiada subjek. Ayat kedua pula salah dari segi semantik iaitu maksudnya kabur atau tidak jelas. Ayat ketiga pula tidak koheren dengan ayat sebelumnya kerana contoh yang diberikan bukan contoh kesalahan jenayah. Ayat tersebut juga salah dari segi sintaksisnya kerana ayat itu juga tergantung iaitu tiada predikat. Jadi, perenggan di atas tidak diolah dan dikembangkan dengan baik kerana jalinan ideanya (koheren) tidak baik dan banyak kesalahan tatabahasa dalam perenggan tersebut. Kesalahan aspek mekanis juga terdapat dalam ayat kelima iaitu tanda koma selepas kata hubung “bahawa”. Sepatutnya tanda koma tidak diperlukan selepas kata hubung komplemen “bahawa”.

Contoh perenggan isi yang baik jalinan idea (koheren) dan bahasanya

Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai akan berasa takut dan kes jenayah dapat dikurangkan. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.  (82 perkataan)

Tuesday, August 13, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Pendahuluan)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Pendahuluan

Contoh soalan:
Kes jenayah yang semakin banyak berlaku di negara kita pada masa ini amat membimbangkan anggota masyarakat. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat.

Contoh perenggan pendahuluan yang lemah jalinan idea (koheren) dan salah tatabahasanya

//Pada era globalisasi ini, pelbagai kes jenayah yang semakin meningkat di negara kita. //Hal ini dikatakan demikian kerana penjenayah tidak diberikan pendidikan moral yang sempurna oleh ibu bapa dirumah mahupun guru di sekolah. //Contohnya, meragut beg penjalan kaki, merompak dan sebagainya. //Oleh itu, penjenayah mahukan wang dengan cara pintas iaitu meragut beg penjalan kaki yang leka dengan dengan telefon pintarnya. //Jenayah harus dibanteras dengan tulus untuk membentuk negara yang aman. (70 perkataan)

Ayat pertama salah dari segi sintaksis kerana penggunaan kata hubung pancangan relatif “yang” pada tempat yang salah iaitu pada ayat tunggal. Ayat itu sebenarnya tidak memerlukan kata hubung pancangan relatif “yang”. Ayat kedua pula tidak koheren dengan ayat pertama kerana mengaitkan sebab jenayah berlaku iaitu kerana penjenayah tidak diberikan pendidikan moral yang sempurna oleh ibu bapa atau guru. Sepatutnya ayat kedua menerangkan sebab jenayah berlaku secara umum dengan menyatakan bahawa “Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya jenayah pada masa ini.” Ayat kedua juga terdapat kesalahan morfologi iaitu kata sendi dirapatkan dengan kata nama (dirumah).

Ayat ketiga pula salah dari segi sintaksis kerana ayat tersebut tiada subjeknya. Sepatutnya penjenayah meragut beg pejalan kaki, melakukan rompakan, dan sebagainya.  Penanda wacana ayat keempat iaitu “Oleh itu” juga tidak sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Sepatutnya “Perkara itu disebabkan oleh penjenayah yang memerlukan wang dengan cepat iaitu dengan meragut beg pejalan kaki.” Ayat kelima pula tidak sesuai dan kabur maksudnya serta tidak mengaitkan perenggan itu dengan fokus soalan. Sepatutnya ayat kelima mengaitkan fokus soalan iaitu “usaha-usaha yang perlu dilakukan”. 

Contoh perenggan pendahuluan yang baik jalinan idea (koheren) dan bahasanya
     Kes jenayah dikatakan semakin meningkat dan semakin rumit atau sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berlakunya jenayah pada masa ini. Kes jenayah yang sering dilaporkan berlaku adalah seperti kes pembunuhan, rompakan, penculikan, pecah rumah, pemerdagangan manusia, dan sebagainya. Kes tersebut amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat di negara kita. (81 perkataan)

Thursday, May 9, 2019

Petua Menukar Ayat Dua Objek kepada Satu Objek


Pelajar perlu mengesan kata kunci atau kehendak soalan dan mengaitkannya dengan ayat yang terdapat dalam soalan. Garis kata kerja transitif,  objek tepat dan objek sipi dalam ayat tersebut. Jadi, pelajar perlu menguasai rumus ayat aktif yang mengandungi dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi terlebih dahulu. Kemudian, pelajar perlu menguasai rumus untuk menukar ayat dua objek kepada ayat satu objek. Teknik untuk menukar ayat tersebut adalah dengan menukar imbuhan kata kerjanya dan memastikan satu objek sahaja selepas kata kerjanya.
Sebagai contohnya, analisis soalan struktur yang berikut.
36     Tukarkan ayat aktif transitif yang berikut kepada ayat aktif transitif yang mengandungi satu objek. (STPM U 2015)
(a)  Pengasuh itu memberi bayi susu.
 Pengasuh itu memberikan susu kepada bayi. (ayat satu objek sahaja iaitu "susu" sebagai objeknya) 
(b)  Azimah mengirimi ayahnya wang RM300.
 Azimah mengirimkan wang RM300 kepada ayahnya. (ayat satu objek sahaja iaitu "wang RM300" sebagai objeknya)

Tuesday, May 7, 2019

Teknik Mempasifkan Ayat yang Mengandungi Dua Objek

Pelajar perlu mengesan kata kunci atau kehendak soalan dan mengaitkannya dengan ayat yang terdapat dalam soalan. Garisi atau tandakan kata kerja transitif,  objek tepat, dan objek sipi dalam ayat tersebut. Jadi, pelajar perlu menguasai rumus ayat aktif yang mengandungi dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi terlebih dahulu. Kemudian, pelajar perlu menguasai rumus ayat pasif daripada ayat dua objek. Teknik untuk mempasifkan ayat tersebut adalah dengan meletakkan objek tepatnya di hadapan kata kerja yang telah dipasifkan bagi ayat pasif ganti nama diri ketiga.
Contoh ayat aktif yang mengandungi dua objek ialah “Fatimah membancuhkan ayah kopi.” Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Ayah dibancuhkan kopi oleh Fatimah.” (Ayah - KGND ketiga)  Contoh ayat aktif lain yang mengandungi dua objek ialah “Abang menghadiahi adik jam tangan.” Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Adik dihadiahi jam tangan oleh abang.”  (Abang - KGND ketiga)
Bagi ayat pasif ganti nama diri pertama dan kedua pula, rumusnya adalah seperti yang berikut.
Contoh ayat aktif yang mengandungi dua objek untuk ganti nama diri pertama ialah “Saya membancuhkan ayah kopi.” (Saya - KGND pertama) Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Ayah saya bancuhkan kopi.” (Saya - KGND pertama berada di hadapan kata kerja)  Contoh ayat aktif lain yang mengandungi dua objek untuk ganti nama diri kedua ialah “Kamu menghadiahi adik jam tangan.” (Kamu - KGND kedua) Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Adik kamu hadiahi jam tangan.” (Kamu - KGND kedua berada di hadapan kata kerja) 

Monday, May 6, 2019

Teknik Menganalisis Ayat yang Mengandungi Dua Objek

Pelajar perlu mengesan kata kunci atau kehendak soalan dan mengaitkannya dengan ayat yang terdapat dalam pilihan jawapan. Garisi kata kerja transitif,  objek tepat, dan objek sipi dalam ayat tersebut. Jadi, pelajar perlu menguasai rumus ayat aktif yang mengandungi dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi terlebih dahulu. Petuanya ialah objek tepat menjadi penyambut selepas kata kerja transitif dan kemudian diikuti oleh objek sipi. Kebiasaannya, kata kerja transitif yang diikuti oleh objek tepat dan objek sipi berimbuhan meN-...-kan dan meN-...-i. Contoh kata kerja transitif tersebut adalah seperti memasakkan, memotongkan, menghadiahi, menjatuhi, dan sebagainya.   
Cuba analisis kehendak soalan yang berikut. 

23  Frasa kerja + objek 1 + objek 2 + frasa keterangan
Ayat yang manakah yang binaannya seperti di atas? (STPM 2018)
A  Ibu mahu menjahitkan baju kurung nenek di dalam bilik saya.
B  Mereka telah menyelamatkan beberapa ekor anak buaya di sungai itu.
Kami akan menghadiahi Cikgu Wati sepasang baju semasa hari lahirnya.
D Seorang jururawat membantu ibu muda itu dengan menyapukan luka anaknya. 
Ayat A tidak menepati rumus ayat yang mengandungi dua objek kerana kata kerja transitifnya tidak diikuti oleh objek tepat dan objek sipi. Sepatutnya ayat yang mengandungi objek tepat dan objek sipi ialah “Ibu mahu menjahitkan nenek baju kurung di dalam bilik saya.”
Ayat B tidak menepati rumus ayat yang mengandungi dua objek kerana kata kerja transitifnya tidak diikuti oleh objek tepat dan objek sipi. Ayat “Mereka telah menyelamatkan beberapa ekor anak buaya di sungai itu.” cuma mengandungi satu objek. Frasa kerja “menyelamatkan beberapa ekor anak buaya di sungai itu” cuma mengandungi satu objek. Frasa “beberapa ekor anak buaya” merupakan satu objek sahaja dan frasa “di sungai itu” merupakan frasa keterangan. 
Ayat C menepati rumus ayat yang mengandungi dua objek iaitu frasa kerja transitifnya didikuti oleh objek tepat dan objek sipi. Ayat “Kami akan menghadiahi Cikgu Wati sepasang baju semasa hari lahirnya.” mengandungi kata kerja transitif “menghadiahi”, “Cikgu Wati” sebagai objek tepat dan “sepasang baju” sebagai objek sipi. Jadi, ayat C menepati binaan dalam soalan.
Ayat D tidak menepati rumus ayat yang mengandungi dua objek kerana kata kerja transitifnya tidak diikuti oleh objek tepat dan objek sipi. Dalam ayat “Seorang jururawat membantu ibu muda itu dengan menyapukan luka anaknya.” cuma mengandungi satu objek sahaja. Frasa “ibu muda” merupakan satu objek sahaja.

Friday, May 3, 2019

Kata Kerja yang Membawa Maksud Lokatif, Benefaktif, Kausatif, dan Refleksif

Teknik Menganalisis Soalan Fungsi imbuhan me-N...-i, me-N...-kan, dan ber-

Pelajar  perlu  mengesan  kata  kunci  atau  kehendak  soalan  dan mengaitkannya dengan perkataan  yang  dinyatakan  dalam  soalan.   Kemudian,  garisi   kata   yang  mengandungi imbuhan  tersebut.  Jadi,  pelajar perlu menguasai fungsi imbuhan me-N...-i terlebih dahulu. Imbuhan  me-N...-i   berfungsi  untuk  memberikan  maksud  lokatif  (atau  yang   berkaitan dengan lokasi). Jangan keliru dengan kata yang membawa maksud kausatif, benefaktif, dan refleksif.  Sebagai contohnya, analisis kehendak soalan yang berikut. 

Soalan 9
Pada  pagi  itu,  kami  menelusuri  hutan  itu  dengan  penuh hati-hati. Cahaya matahari mula menerangi  kawasan tempat  kami  bermalam.  Pokok-pokok rendang melindungi  tanah daripada  panas  matahari pagi.  Ahmad mengajak  kami untuk merenangi sungai  yang tidak jauh daripada khemah kami. (STPM 2016)

Yang manakah fungsi imbuhan meN-…-i  pada perkataan yang dicondongkan dalam petikan di atas?
A   Membawa maksud lokatif
B   Membawa maksud kausatif
C   Membawa maksud refleksif
D   Membawa maksud benefaktif

Terdapat empat kata yang berimbuhan meN-...-i dalam soalan iaitu menelusuri, menerangi, melindungi, dan merenangi. Keempat-empat kata tersebut berfungsi untuk membawa maksud lokatif. Semua perkataan tersebut membawa maksud lokatif kerana semuanya berkaitan dengan lokasi iaitu menelusuri, menerangi, melindungi, dan merenangi. Objek selepas kata kerja berimbuhan tersebut juga mempunyai lokasi.

Imbuhan yang membawa maksud kausatif pula ialah imbuhan meN...-kan. Imbuhan tersebut membawa maksud penyebab kepada sesuatu (Siapa atau apa yang menjadi penyebab). Contohnya, perkataan yang dimaksudkan adalah seperti memasukkan, menaikkan, mengemaskan, membersihkan, dan sebagainya. Contoh ayatnya adalah seperti yang berikut.
  1. Azmi memasukkan buku ke dalam beg. (Azmi menjadi penyebab objek (buku) masuk ke dalam beg.)
  2. Syed menaikkan bendera di tapak perhimpunan. (Syed menjadi penyebab objek (bendera) naik.)
  3. Amirah mengemaskan biliknya itu. (Amirah menjadi penyebab objek (biliknya) itu kemas.)
  4.  Alif membersihkan bilik itu. (Alif menjadi penyebab objek (bilik) itu bersih.)
Imbuhan  yang  membawa  maksud benefaktif  juga ialah imbuhan meN...-kan. Imbuhan tersebut   membawa  maksud   faedah   atau  “benefit”.  (siapa  yang  mendapat  faedah). Contohnya,  perkataan  yang  dimaksudkan  adalah  seperti  memasakkan,  membelikan, menjahitkan,  menuliskan, dan sebagainya. Objek tepat selepas  kata kerja tersebut yang mendapat  faedah  daripada  perbuatan subjek ayat. Contoh ayatnya adalah seperti yang berikut.
  1. Kusalini memasakkan ayah nasi goreng. (Ayah mendapat faedah daripada perbuatan Kusalini.)
  2. Kahirul membelikan adiknya buku cerita. (Adiknya mendapat faedah daripada perbuatan Kahirul.)
  3. Sabena menjahitkan ibu baju kurung. (Ibu mendapat faedah daripada perbuatan Sabena.)
  4. Aiman menuliskan nenek surat. (Nenek mendapat faedah daripada perbuatan Aiman)
Imbuhan  yang  membawa  maksud  refleksif  pula ialah imbuhan ber-. Imbuhan  tersebut membawa maksud refleksi kepada diri sendiri. (perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang yang  memberikan  refleksi).   Contohnya,   perkataan  yang  dimaksudkan  adalah  seperti bersolek, bersikat, dan  sebagainya. Imbuhan bagi kata kerja tersebut  membawa  maksud refleksif.  Ayat tersebut  juga  tiada objek kerana  kata kerjanya ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contoh ayatnya adalah seperti yang berikut.
  1. Farah sedang bersolek di hadapan cermin. (Farah melakukan perbuatan yang memberikan refleksi untuk dirinya.)
  2. Ilman sedang bersikat di dalam bilik. (Ilman melakukan perbuatan yang memberikan refleksi kepada dirinya.)

Tuesday, April 30, 2019

Petua atau Teknik Menganalisis Soalan Ayat Pasif Songsang

Pelajar  perlu  mengesan  kata  kunci  atau  kehendak  soalan  dan mengaitkannya dengan jawapan  yang  telah  disediakan.  Jika  soalan meminta pelajar mengenal pasti binaan ayat pasif  songsang  yang  betul,  maka  pelajar  perlu  mengesan ayat asal iaitu ayat aktif bagi setiap  pilihan  jawapan  yang  disediakan  dalam  pilihan  A, B, C, dan D. Jadi, pelajar perlu menguasai   binaan  ayat  aktif,  dan  kemudian  pelajar  perlu  mempasifkan  ayat  tersebut dengan menepati rumus ayat pasif yang betul.

Semasa mempasifkan ayat, pelajar perlu mengenal pasti kata kerja transitifnya kerana kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan berbanding dengan kata kerja tak transitif yang tidak boleh dipasifkan. Pelajar juga perlu mengenal pasti kata ganti nama dalam ayat tersebut. Bagi ayat pasif ganti nama diri pertama dan kedua, rumusnya ialah kata ganti nama tersebut perlu berada di hadapan kata kerja. Bagi ayat pasif ganti nama diri ketiga pula, kata ganti namanya perlu berada di belakang kata kerja. Pelajar perlu berhati-hati dengan rumus frasa kerja pasif tersebut. Selepas dipasifkan, maka ayat itu perlu disongsangkan. Sebagai contohnya, analisis kehendak soalan yang berikut.
20. Yang manakah binaan ayat pasif songsang yang betul? (STPM U 2017)
       A   Kita akan tolong mangsa banjir itu.
       B   Kamu belum lagi hantar buku latihan itu.
       C   Telah kamu minum semalam air limau itu.
       D   Mereka susun kerusi meja di dalam kelas itu.

Ayat A tidak menepati rumus ayat pasif songsang kerana ayat aktifnya ialah “Kita akan menolong mangsa banjir itu.” Selepas dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Mangsa banjir itu akan kita tolong.” (Kata ganti nama diri pertama - kita) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Akan kita tolong mangsa banjir itu.”

Ayat B juga tidak menepati rumus ayat pasif songsang kerana ayat aktifnya ialah “Kamu belum lagi menghantar buku latihan itu.” Selepas dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Buku latihan itu belum lagi kamu hantar.” (Kata ganti nama diri kedua - kamu) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Belum lagi kamu hantar buku latihan itu.”

Ayat C menepati rumus ayat pasif songsang iaitu ayat aktifnya ialah “Kamu telah minum air limau itu semalam. Setelah dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Air limau itu telah kamu minum semalam.” (Kata ganti nama diri kedua - kamu) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Telah kamu minum semalam air limau itu.”

Ayat D juga tidak menepati rumus ayat pasif songsang yang betul kerana ayat aktifnya ialah “Mereka menyusun kerusi meja di dalam kelas itu.” Setelah dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Kerusi meja di dalam kelas itu disusun oleh mereka.” (Kata ganti nama diri ketiga - mereka) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Disusun oleh mereka kerusi meja di dalam kelas itu.”

Saturday, March 16, 2019

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

Teknik Menulis Jawapan bagi Soalan Analisis Kesalahan Bahasa
1. Baca petikan dengan teliti. Analisis setiap ayat dan tandakan kesalahan bahasanya.
2. Tulis  kesalahan  tersebut  di  dalam  petak  di  sebelah  kiri  (... meningkatkan lagi ...)
3. Tulis alasan kesalahan di dalam petak bahagian tengah (mulakan jawapan dengan menulis Kesalahan ...)
4. Tulis pembetulan atau jawapan yang betul di dalam petak di sebelah kanan (... meningkatkan harga lagi ...)
5.   Berikan tiga kesalahan, tiga alasan, dan tiga pembetulan sahaja walaupun ada empat kesalahan atau lebih dalam petikan soalan.

Kelemahan dan Kesilapan Jawapan Pelajar
1.     Kesalahan teknik menjawab soalan
2.     Tidak dapat mengesan kesalahan bahasa dalam petikan
3.  Tidak dapat memberikan alasan bagi kesalahan bahasa (lemah aspek morfologi & sintaksis)
4.     Tidak dapat memberikan jawapan yang betul bagi kesalahan bahasa
5.     Memberikan jawapan yang lebih daripada 3 (4 jawapan atau lebih)

Latihan
Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya.  Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.           [9]
Kita tidak menafikan bahawa kepentingan teknologi maklumat membawa kepada kemajuan dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Namun, kewujudannya menyebabkan ancaman yang pelbagai daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika dilihat dari sudut negatif, kecanggihan teknologi internet menyebabkan berlakunya jenayah tradisional di dalam bentuk moden seperti peras ugut, penipuan, dan penyebaran fitnah. Di samping itu, remaja yang terlalu kerap melayari internet tidak dapat memiliki kehidupan bersosial kerana ketagih untuk berkomunikasi melalui alam maya.


Bil.
Kesalahan
      Sebab Kesalahan
           Pembetulan
(a)(b)(c)
Sunday, March 10, 2019

Perkongsian Teknik Menjawab Soalan BM Semester 2

Perkongsian Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu Semester 2 dengan pelajar-pelajar Kolej Tingkatan Enam Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor pada 9 Mac 2019 di UNISEL, Bestari Jaya. 
Saturday, January 19, 2019

Morfologi - Morfem dan Jenisnya

1.     Morfem  ialah unit tatabahasa yang paling kecil yang mempunyai makna.
·   Morfem terdiri daripada satu unit dan tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, contohnya, kata "baca". "Baca" tidak akan berfungsi dan tidak memberikan makna jika dipecahkan kepada “ba” dan “ca”.
·   Sebaliknya, kata "membaca" boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu "mem-" dan "baca".
·    Jadi, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.
·    Semua kata ialah mofem tetapi bukan semua morfem ialah kata.

2.     Morfem boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu morfem bebas dan morfem terikat.
·  Morfem bebas dapat berdiri sendiri dan mempunyai maksud tersendiri, misalnya: guru, rajin, sekolah, periksa.
·   Morfem terikat pula boleh berbentuk imbuhan, misalnya: “mem-”, “per-“, “-kan”, “ber-“. Morfem terikat atau imbuhan tidak mempunyai makna tetapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu kerana boleh mengubah makna sesuatu kata dan seterusnya makna ayat.
·  Morfem terikat boleh mengubah bentuk kata. Contohnya imbuhan “ber-” dalam “berjalan” telah mengubah bentuk kata “jalan” daripada bentuk tunggal kepada bentuk terbitan.
·    Morfem terikat juga boleh mengubah golongan kata. Contohnya, akhiran “-an” dalam “makanan” telah mengubah golongan kata “makan” iaitu daripada golongan kata kerja kepada golongan kata nama (makanan).
·   Kata akar seperti “tani”, “tawa”, dan “tapa” juga merupakan morfem terikat kerana tidak mempunyai makna. Kata akar memerlukan morfem terikat lain untuk menjadi morfem bebas, contohnya “pe-” untuk kata “petani”.

Soalan STPM 2018

V
Klausa
III
II
I
1    Pernyataan yang manakah yang tidak benar tentang I?
A  Terbahagi kepada tiga jenis
B  Ada yang boleh berdiri sendiri
C  Ada yang mempunyai fungsi nahuan
D  Merupakan unit tatabahasa yang terkecil

Soalan tersebut meminta calon untuk memilih pernyataan yang tidak benar tentang I iaitu morfem. Oleh itu, calon perlu memahami ciri-ciri morfem. Jawapannya A iaitu terbahagi kepada tiga jenis. Morfem sebenarnya terbahagi kepada dua jenis sahaja iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Jawapan B, C, dan D memang merupakan ciri morfem yang betul.