Pengikut laman ini

Saturday, August 17, 2019

Esei STPM Semester 1 - Isu jenayah

Soalan esei
Kes jenayah yang semakin banyak berlaku di negara kita pada masa ini amat membimbangkan anggota masyarakat. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat.
Kes jenayah dikatakan semakin meningkat dan semakin sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang menyumbang ke arah berlakunya jenayah pada masa ini. Kes jenayah yang sering dilaporkan berlaku adalah seperti kes pembunuhan, rompakan, penculikan, pecah rumah, dan sebagainya. Kes tersebut amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh itu, usaha-usaha perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat di negara kita.
Pihak berkuasa perlu memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah. Kamera tersebut dapat mengimbas atau merakam segala perbuatan jenayah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, kamera tersebut perlu diletakkkan di kawasan bank, pusat beli-belah, taman permainan kanak-kanak, dan sebagainya. Perkara ini akan menakutkan penjenayah dan dapat menghalang mereka daripada melakukan jenayah. Jadi, kes jenayah akan dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan jika pihak berkuasa memasang kamera litar tertutup di kawasan “panas”.
Pihak berkuasa harus meningkatkan rondaan di kawasan “panas” dan selalu menjadi tempat berlakunya jenayah. Perkara ini akan menakutkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, polis melakukan rondaan yang lebih kerap di pusat beli-belah, bank, kedai emas, dan sebagainya. Melalui cara itu, kes jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan. Perkara itu jelas membuktikan bahawa tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui rondaan yang lebih kerap oleh pihak berkuasa di kawasan yang sering berlaku kegiatan jenayah.
Langkah lain yang perlu dilakukan ialah pihak berkuasa hendaklah mengadakan kempen kesedaran tentang jenayah kepada masyarakat. Perkara itu penting kerana anggota masyarakat akan mendapat maklumat tentang cara untuk menghindarkan diri daripada jenayah. Dalam kempen tersebut, anggota masyarakat diberikan kesedaran tentang aspek keselamatan di tempat awam dan pihak polis boleh menunjukkan cara untuk menghadapi penjenayah melalui demonstrasi atau iklan di media massa. Dengan cara itu, kesedaran tentang jenayah dapat dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui kempen-kempen kesedaran tentang jenayah.
Kes jenayah juga dapat dikurangkan melalui penubuhan Rukun Tetangga atau Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) di sesuatu kawasan perumahan. JKKK boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak polis dan membantu pihak berkuasa untuk membanteras jenayah. Contohnya, mereka boleh menjadi “Rakan Cop” dan memberikan maklumat kepada polis tentang kegiatan jenayah. Perkara ini dapat mencegah jenayah atau mengurangkan kes jenayah daripada menjadi lebih serius. Jadi, jelaslah bahawa penubuhan Rukun Tetangga atau JKKK di sesuatu kawasan dapat mengurangkan kes jenayah.
Pihak berkuasa wajar menambah bilangan pondok polis di kawasan bandar dan juga kawasan perumahan. Hal ini dapat menghalang penjenayah daripada melakukan aktiviti jenayah. Pondok polis boleh berfungsi sebagai pusat kawalan, pemantauan, dan tempat untuk orang ramai membuat aduan tentang kes jenayah. Jadi, pihak berkuasa perlu membina pondok polis di tempat yang strategik di kawasan bandar seperti di kawasan tumpuan orang ramai. Perkara ini akan menakutkan penjenayah kerana pihak polis boleh bertindak dengan lebih pantas untuk menangkap penjenayah.
Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah melakukan jenayah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan melakukan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai tidak berani untuk melakukan jenayah. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.
Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak berkuasa untuk memastikan kes jenayah dapat dikurangkan dan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar untuk ditangani. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat negara ini.  (648 perkataan)

Friday, August 16, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Penutup)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Penutup

Contoh perenggan penutup yang lemah jalinan idea (koheren) dan salah bahasanya

//Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang mempunyai sifat perikemanusiaan, kita hendaklah menghindari daripada kelakuan tidak bermoral yang menjuruskan ke arah jenayah. //Cadangannya memilih rakan yang boleh membawa ke arah perkara yang positif. //Jika tidak, rakan yang membawa kepada arah negatif ini akan menghasut supaya melakukan perkara yang tidak bermoral. //Kesannya, kita akan terjebak dengan kes jenayah dan akan menyebabkan datangnya masalah dalam kehidupan. //Sebagai harapan, negara Malaysia akan lebih kurang kadar jenayah yang berlaku.  (72 perkataan)

Ayat pertama salah dari segi sintaksis iaitu kesalahan frasa kerja transitif yang tiada objek (menghindari daripada). Ayat pertama juga sepatutnya mengaitkan ayat fokus yang telah disentuh dalam ayat akhir perenggan pendahuluan. Ayat kedua salah dari segi sintaksis iaitu ayat tiada subjek dan frasa kerja transitif tiada objek (membawa ke arah). Ayat ketiga juga salah dari segi sintaksis iaitu  frasa kerja transitif tiada objek (membawa kepada). Ayat keempat salah dari segi semantik kerana maksudnya kabur dan tidak jelas. Ayat kelima juga salah aspek semantik kerana tidak jelas dan tidak menggambarkan ayat harapan yang lengkap.

Contoh perenggan penutup yang baik jalinan idea (koheren) dan tiada kesalahan bahasa

Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk memastikan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar untuk ditangani. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan supaya rakyat negara ini hidup aman dan sejahtera. (77 perkataan)

Wednesday, August 14, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Isi)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Isi
Contoh perenggan isi yang kurang baik jalinan idea (koheren) dan salah tatabahasanya

//Menguatkuasakan undang-undang jenayah yang sering berlaku di negara kita. //Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang menjadi penjenayah ini akan berasa takut apabila hukuman yang diberi ke atas penjenayah membuat kesalahan yang melibatkan mahkamah. //Contoh, undang-undang jalan raya, undang-undang pengguna yang menggunakan kemudahan awan, undang-undang meletak kereta di kawasan yang dilarang dan sebagainya. Oleh itu, masyarakat akan sedar bahawa setiap kesalahan yang dilakukan akan dikenakan hukuman atau denda atau kedua-duanya. Jelaslah bahawa, undang-undang yang ada di negara ini dapat membendung jenayah tersebut.  (82 perkataan)

Ayat pertama salah sintaksisnya kerana ayat itu tergantung iaitu tiada subjek. Ayat kedua pula salah dari segi semantik iaitu maksudnya kabur atau tidak jelas. Ayat ketiga pula tidak koheren dengan ayat sebelumnya kerana contoh yang diberikan bukan contoh kesalahan jenayah. Ayat tersebut juga salah dari segi sintaksisnya kerana ayat itu juga tergantung iaitu tiada predikat. Jadi, perenggan di atas tidak diolah dan dikembangkan dengan baik kerana jalinan ideanya (koheren) tidak baik dan banyak kesalahan tatabahasa dalam perenggan tersebut. Kesalahan aspek mekanis juga terdapat dalam ayat kelima iaitu tanda koma selepas kata hubung “bahawa”. Sepatutnya tanda koma tidak diperlukan selepas kata hubung komplemen “bahawa”.

Contoh perenggan isi yang baik jalinan idea (koheren) dan bahasanya

Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai akan berasa takut dan kes jenayah dapat dikurangkan. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.  (82 perkataan)

Tuesday, August 13, 2019

Kelemahan Esei Pelajar STPM Semester 1 (Perenggan Pendahuluan)

Kelemahan Jalinan Idea (Koheren) dan Kesalahan Bahasa
Perenggan Pendahuluan

Contoh soalan:
Kes jenayah yang semakin banyak berlaku di negara kita pada masa ini amat membimbangkan anggota masyarakat. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat.

Contoh perenggan pendahuluan yang lemah jalinan idea (koheren) dan salah tatabahasanya

//Pada era globalisasi ini, pelbagai kes jenayah yang semakin meningkat di negara kita. //Hal ini dikatakan demikian kerana penjenayah tidak diberikan pendidikan moral yang sempurna oleh ibu bapa dirumah mahupun guru di sekolah. //Contohnya, meragut beg penjalan kaki, merompak dan sebagainya. //Oleh itu, penjenayah mahukan wang dengan cara pintas iaitu meragut beg penjalan kaki yang leka dengan dengan telefon pintarnya. //Jenayah harus dibanteras dengan tulus untuk membentuk negara yang aman. (70 perkataan)

Ayat pertama salah dari segi sintaksis kerana penggunaan kata hubung pancangan relatif “yang” pada tempat yang salah iaitu pada ayat tunggal. Ayat itu sebenarnya tidak memerlukan kata hubung pancangan relatif “yang”. Ayat kedua pula tidak koheren dengan ayat pertama kerana mengaitkan sebab jenayah berlaku iaitu kerana penjenayah tidak diberikan pendidikan moral yang sempurna oleh ibu bapa atau guru. Sepatutnya ayat kedua menerangkan sebab jenayah berlaku secara umum dengan menyatakan bahawa “Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya jenayah pada masa ini.” Ayat kedua juga terdapat kesalahan morfologi iaitu kata sendi dirapatkan dengan kata nama (dirumah).

Ayat ketiga pula salah dari segi sintaksis kerana ayat tersebut tiada subjeknya. Sepatutnya penjenayah meragut beg pejalan kaki, melakukan rompakan, dan sebagainya.  Penanda wacana ayat keempat iaitu “Oleh itu” juga tidak sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Sepatutnya “Perkara itu disebabkan oleh penjenayah yang memerlukan wang dengan cepat iaitu dengan meragut beg pejalan kaki.” Ayat kelima pula tidak sesuai dan kabur maksudnya serta tidak mengaitkan perenggan itu dengan fokus soalan. Sepatutnya ayat kelima mengaitkan fokus soalan iaitu “usaha-usaha yang perlu dilakukan”. 

Contoh perenggan pendahuluan yang baik jalinan idea (koheren) dan bahasanya
     Kes jenayah dikatakan semakin meningkat dan semakin rumit atau sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berlakunya jenayah pada masa ini. Kes jenayah yang sering dilaporkan berlaku adalah seperti kes pembunuhan, rompakan, penculikan, pecah rumah, pemerdagangan manusia, dan sebagainya. Kes tersebut amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat di negara kita. (81 perkataan)