Pengikut laman ini

Saturday, April 3, 2021

Teknik Analogi

 Teknik Analogi

Teknik analogi ialah teknik penyampaian idea yang dimulakan dengan membina satu ayat pernyataan atau gagasan terhadap suatu perkara. Ayat kedua pula diikuti oleh ayat alasan atau hujah terhadap pernyataan atau gagasan dalam ayat pertama. Kemudian ayat ketiga akan dikaitkan dengan suatu pernyataan lain yang hendak dibandingkan dengan ayat pertama. Ayat keempat ialah ayat alasan atau hujah berdasarkan ayat ketiga.

Ayat gagasan

+

Ayat hujah/alasan

+

Ayat perbandingan dengan gagasan

+

Ayat hujah/alasan


 

Contoh perenggan teknik analogi

Thailand merupakan sebuah negara yang telah berjaya menarik kemasukan ramai pelancong asing. Rahsia kejayaan negara itu ialah keupayaannya mengekalkan dan mempopularkan keindahan pantai serta alam semula jadinya. Malaysia juga boleh berjaya dalam usaha untuk memajukan industri pelancongan jika negara kita dapat melaksanakan langkah yang sama. Negara ini mempunyai keindahan pantai dan alam semula jadi yang boleh dimajukan dan dipopularkan.

Soalan Latihan

Berdasarkan permulaan petikan yang diberikan di bawah, hasilkan sebuah wacana dengan menggunakan teknik analogi. Wacana yang terhasil hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan.  [3]

Jepun merupakan sebuah negara yang maju dalam bidang perindustrian.  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................