Pengikut laman ini

Friday, June 1, 2012

Esei Pra-U Penggal 1 Sesi 2012/13

Pelajar-pelajar Pra-U Penggal 1 Sesi 2012/13 perlu bersedia lebih awal dan berlatih untuk mengolah isi karangan supaya karangan itu lebih mantap. Hal ini demikian kerana, pada bulan November nanti peperiksaan Penggal 1 akan dihadapi oleh mereka. Yang berikut disenaraikan bidang tajuk esei, bentuk tugasan soalan, dan isu-isu karangan tersebut untuk dijadikan sebagai latihan.

Bidang Tajuk Esei
 • ekonomi
 • pendidikan
 • sukan dan rekreasi
 • bahasa/seni/budaya/sastera
 • sains dan teknologi
 • kemanusiaan dan kemasyarakatan
Bentuk Tugasan Soalan Esei
 • bincangkan
 • huraikan
 • jelaskan
 • berikan ulasan/pandangan/pendapat
 • berikan cadangan
 • berikan penilaian
 • bahaskan
 • sejauh manakah

Bil
Isu yang Dicadangkan / Bidang Tajuk Esei
Tugasan Soalan
1.
Peningkatan harga barang (ekonomi)

2.
Pusat Pendidikan Serantau (pendidikan)

3.
Kepentingan Kemudahan Sukan (sukan)

4.
Masalah Pencemaran Bahasa (bahasa)

5.
Baik Buruk Penggunaan Internet (sains dan teknologi)

6.
Masalah Pembuangan Bayi (kemanusiaan & kemasyarakatan)

7.
Pelaburan asing (ekonomi)

8.
Kebaikan atau Keburukan Institusi Pendidikan Swasta (pendidikan)

9.
Penganjuran Sukan Di Peringkat Antarabangsa (sukan)

10.
Peranan Filem (seni/budaya)

11.
Negara Perindustrian Baharu (teknologi)

12.
Masalah Jenayah (kemanusiaan & kemasyarakatan)

13.
Penggunaan Kad Kredit (ekonomi)

14.
Permasalahan Sastera Melayu Lama (sastera)

15.
Gejala Vandalisme (kemanusiaan & kemasyarakatan)

16.
Fenomena Pemanasan Global (alam sekitar)

17.
Penguasaan Wanita dalam Perkhidmatan Awam (kemanusiaan & kemasyarakatan)

18.
Masalah Pendatang Asing Tanpa Izin (kemanusiaan & kemasyarakatan)

19.
Kepentingan Internet (teknologi)

Berdasarkan isu-isu karangan yang telah dicadangkan tadi, pelajar-pelajar perlulah memikirkan fokus soalannya dengan berdasarkan bentuk tugasan soalan esei yang disenaraikan di atas. Pelajar-pelajar perlu berlatih untuk membina soalan sendiri berdasarkan fokus soalan tersebut. Hal ini dapat membantu pelajar untuk mempertajam pemikiran bagi menulis karangan atau esei. Sila teliti soalan tahun-tahun lepas dan binalah soalan anda sendiri dengan berdasarkan soalan-soalan yang pernah dikeluarkan oleh MPM dalam peperiksaan STPM sebagai panduan.