Pengikut laman ini

Monday, March 31, 2014

Penulisan Esei Berformat Ceramah : STPM Penggal 2

Esei ini ditulis oleh Nur Hafiza binti Ahmad Fauzi, Tingkatan 6 Atas 2 SMK.BBST.

Soalan contoh:
Sebagai pegawai kanan di Jabatan Pengajian Tinggi, anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada  sekumpulan pelajar Prauniversiti di sebuah daerah dalam majlis pelancaran Karnival Pendidikan dan Kerjaya Peringkat Daerah. Fokus ceramah itu menekankan kepentingan pendidikan yang berkualiti di negara kita. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Sepang, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pegawai kanan di Jabatan Pengajian Tinggi, saya akan menyampaikan ceramah yang berfokus kepada kepentingan pendidikan yang berkualiti di negara kita.

Hadirin yang dihormati sekalian,
            Walaupun negara kita mementingkan aspek pendidikan, namun universiti terbaik tempatan iaitu Universiti Malaya masih berada di tangga ke-169 dunia berbanding dengan kedudukan Universiti Nasional Singapura yang berada di tangga ke-24 dunia. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan kita masih belum setanding dengan pendidikan di negara maju yang lain. Ekoran daripada itu, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan bagi meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak kepentingan pendidikan yang berkualiti di negara kita.

            Pendidikan berkualiti mampu menjadikan Malaysia sebagai hab atau pusat pendidikan serantau. Impaknya ialah perkembangan tersebut dapat memajukan negara kita standing dengan negara maju yang lain. Sebagai contoh, beberapa buah universiti penyelidikan di negara kita bertungkus lumus untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai aspek untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. Hasil daripada penyelidikan tersebut, banyak sektor tempatan dapat dimajukan dari semasa ke semasa. Oleh itu, terbuktilah  bahawa pendidikan yang berkualiti berupaya untuk menjadikan negara kita sebagai hab pendidikan serantau sekali gus dapat memajukan pendidikan negara.

            Ekonomi negara dapat ditingkatkan hasil daripada pendidikan yang berkualiti. Perkara ini dikatakan demikian kerana pelajar-pelajar dari luar negara akan memilih universiti tempatan untuk menyambung pengajian mereka. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan pengaliran mata wang asing ke negara kita. Sebagai contohnya, kebanyakan kolej swasta di negara kita dapat menarik banyak pelajar dari luar negara untuk melanjutkan pengajian di negara kita kerana kualiti pendidikan negara kita yang semakin baik. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan ekonomi negara kita.

Hadirin sekalian,
            Pendidikan yang berkualiti juga dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara kita. Perkara itu dapat memberikan banyak kemahiran dan meningkatkan taraf pendidikan ke arah yang baik setanding dengan pendidikan yang disediakan di negara-negara maju. Sebagai contohnya, penyediaan kemudahan dan prasarana yang lengkap dapat digunakan oleh tenaga pengajar untuk mempelbagaikan teknik pengajaran kepada para pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran mereka. Melalui kemahiran yang dimiliki, mereka boleh menjadi golongan pakar yang dapat membangunkan banyak sektor di negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan berkualiti mampu melahirkan banyak tenaga pakar.

            Pendidikan yang berkualiti dapat menjadikan negara kita diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang berkualiti mampu menyediakan banyak keperluan yang penting kepada para pelajar untuk menuntut ilmu. Selain itu, pendidikan yang berkualiti juga berupaya untuk melahirkan banyak pelajar yang cemerlang di mata dunia. Disebabkan hal ini, negara-negara lain tidak mampu bersuara dan mempersoalkan kebolehan serta kemampuan negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa pengiktirafan dan penghormatan daripada negara-negara lain dapat diperoleh jika negara kita dapat menyediakan taraf pendidikan yang berkualiti.

Hadirin yang dihormati,
            Akhir sekali, pendidikan yang berkualiti dapat mewujudkan persaingan yang sihat antara negara kita dengan negara maju yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan berkualiti mampu menyediakan pendidikan yang baik setaraf dengan mutu pendidikan negara maju. Sebagai contoh, negara kita telah mengadakan program pertukaran pelajar tempatan dengan pelajar dari United Kingdom. Melalui program ini, para pelajar dapat melibatkan diri mereka dengan pelbagai bentuk perkongsian pintar yang lain. Hasilnya, akan wujudlah  daya saing yang baik antara Malaysia dengan negara tersebut. Tegasnya, persaingan yang sihat dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualiti antara negara kita dengan negara-negara maju yang lain.

            Kesimpulannya, kualiti pendidikan sangat penting bagi kemajuan sesebuah negara. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab perlulah berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualiti di negara kita. Sekiranya mutu pendidikan kita tidak ditingkatkan maka negara kita akan ketinggalan dalam pendidikan yang sangat diperlukan untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang sedia ada ke tahap yang lebih baik demi kemajuan pendidikan negara.
            Setakat ini sahaja ceramah saya kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur bicara semasa saya menyampaikan ceramah tadi.

Sekian, terima kasih.
(642 perkataan)

Thursday, March 27, 2014

Ucapan Tahniah kepada Pelajar STPM 2013

Tahniah diucapkan kepada 8 orang pelajar SMK.BBST yang mendapat Prinsipal A dan 5 orang lagi mendapat Prinsipal A- dalam mata pelajaran Bahasa Melayu STPM 2013. Keputusan STPM tahun 2013 juga berjaya mengekalkan kelulusan 100 peratus dua tahun berturut-turut dengan Gred Purata mata pelajaran 3.08. Tahniah juga diucapkan kepada pelajar yang lain kerana usaha anda sebelum ini telah berhasil.

PELAJAR TERBAIK BAHASA MELAYU: NUR AMALINA LIYANA, AINE MAIZATUL, VASUKHI RAMALI, MOHD AZRIN SALLEH, NUR FARIHIN BINTI BIDIN,  NURUL NAZIRA ZULKIFLI, WAN JAZMINA BINTI JAMIL, DAN NUR AZIMAH BINTI AHAMAD.
GRED : A