Pengikut laman ini

Saturday, September 29, 2012

Analisis Soalan Karangan Percubaan STPM Negeri-negeri 2012

Negeri
Soalan
Format
Pahang
1. Sebagai seorang pegawai di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, anda telah diarahkan untuk menyampaikan ceramah kepada sekumpulan pegawai pertanian dari negara jiran yang mengikuti program lawatan dalam perkhidmatan. Ceramah anda adalah tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasa sektor pertanian negara.
Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

Ceramah


2. Integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum penting untuk memupuk toleransi yang mengelakkan sebarang pergeseran dan prejudis antara kaum yang akan menggugat keutuhan bangsa Malaysia. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai strategi sebagai wahana integrasi nasional. Huraikan strategi tersebut.

Umum

3. Kemajuan sains dan teknologi telah menghasilkan bahan kimia yang banyak manfaat kepada tamadun bangsa. Walau bagaimanapun, penggunaan bahan tersebut tanpa kawalan boleh memudaratkan kehidupan. Bincangkan kesan penggunaan bahan kimia dalam kehidupan.

Umum

4. Kemerosotan pencapaian atlet-atlet negara ketika bertanding sama ada di peringkat serantau atau antarabangsa seolah-olah mengesahkan bahawa mutu sukan negara semakin merudum. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melaksanakan usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Jelaskan usaha kerajaan untuk memartabatkan sukan negara.

UmumTerengganu
1. Andaikan anda pegawai kanan di Kementerian Pelajaran Malaysia dan diminta untuk menyampaikan satu ceramah kepada satu kumpulan pelajar di sebuah sekolah. Fokus ceramah anda adalah mengenai kepentingan aktiviti kokurikulum dalam mencorakkan generasi muda di negara ini.
Sediakan teks ceramah anda itu.

Ceramah
2. Penciptaan permainan berkomputer dikatakan mendatangkan pelbagai kesan kepada orang ramai, terutama golongan remaja.
Jelaskan kesan yang dimaksudkan itu.
Umum

3. Kecemerlangan seseorang atlet dalam bidang yang diceburinya dikatakan banyak bergantung pada sikap atlet itu sendiri.
Sejauh manakah pandangan ini dianggap wajar?
Umum

4. Banyak pihak mengatakan bahawa peperangan bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan bahkan peperangan mendatangkan pelbagai kesan kepada masyarakat dan negara.

UmumSelangor
1. Kebanyakan  persatuan belia di negara kita bagai hidup segan mati tak mahu kerana belia di negara ini kurang gemar berpersatuan. Jelaskan kepentingan belia menceburkan diri secara aktif dalam persatuan.

Umum

2. Sebagai Setiausaha Pasukan Petugas Khas Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai, anda diminta untuk menyediakan laporan lengkap tentang kesan yang timbul daripada masalah rumah terbengkalai dan mengemukakan cadangan untuk mengatasinya.

Laporan
3. Kini,   pengambilan makanan kesihatan tambahan menjadi amalan  kepada sesetengah  golongan  masyarakat di negara kita.   Apakah kebaikan yang diperoleh daripada pengambilan makanan tersebut?

Umum

4. Malaysia berusaha untuk memajukan bidang aeroangkasa seiring dengan negara lain  di dunia.   Jelaskan kesan kemajuan bidang aeroangkasa kepada negara.

Umum


Perak
1. Fenomena pembuangan bayi kian membimbangkan masyarakat dan isu ini seolah-olah menunjukkan manusia sudah hilang sifat kemanusiaannya. Bincangkan punca berlakunya fenomena ini dan kesannya.

Umum

2. Sebagai pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), anda telah diminta untuk menyediakan satu laporan tentang langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sediakan laporan tersebut.
Laporan
3. Kebanyakan bencana alam yang berlaku pada hari ini berpunca daripada kecuaian manusia menguruskan alam. Ulaskan kenyataan ini.

Umum

4. Modal insan kelas pertama merupakan idea yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri kita. Bincangkan kepentingan modal insan dan langkah-langkah untuk melahirkankannya.

Umum
Kelantan
1. Langkah Kementerian Pelajaran Malaysia mewajibkan setiap pelajar melibatkan  diri dalam aktiviti sukan, selaras dengan Dasar 1Murid 1Sukan dapat memberikan kesan yang positif kepada pelajar. Jelaskan pernyataan ini.

Umum

2. Penglibatan pelajar dalam bidang kajian angkasa lepas dapat memenuhi keperluan negara dalam teknologi aeroangkasa. Cadangkan langkah-langkah untuk menarik minat pelajar dalam bidang kajian tersebut.

Umum

3. Sejak belakangan ini, kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam semakin meningkat dan sering dilaporkan oleh media massa. Bincangkan punca-punca  peningkatan masalah tersebut dan  langkah-langkah untuk mengatasinya.

Umum

Masyarakat kini kurang berminat untuk menyertai aktiviti gotong-royong. Anda diminta untuk menyediakan laporan tentang faktor-faktor berlakunya hal demikian dan mengemukakan cadangan untuk mengatasinya. Tulis laporan anda selengkapnya.

Laporan

Berdasarkan soalan karangan yang disenaraikan di atas, terdapat berbagai-bagai isu yang telah dikemukakan oleh setiap negeri. Pelajar-pelajar Tingkatan 6, sama ada yang berada di Tingkatan 6 Atas atau 6 Rendah, anda bolehlah menggunakan soalan-soalan tersebut untuk membuat latihan menulis karangan supaya karangan anda menjadi semakin mantap. Selain itu, pelajar Pra-U juga perlu menulis karangan yang berkaitan dengan isu-isu yang lain.