Pengikut laman ini

Tuesday, April 30, 2019

Petua atau Teknik Menganalisis Soalan Ayat Pasif Songsang

Pelajar  perlu  mengesan  kata  kunci  atau  kehendak  soalan  dan mengaitkannya dengan jawapan  yang  telah  disediakan.  Jika  soalan meminta pelajar mengenal pasti binaan ayat pasif  songsang  yang  betul,  maka  pelajar  perlu  mengesan ayat asal iaitu ayat aktif bagi setiap  pilihan  jawapan  yang  disediakan  dalam  pilihan  A, B, C, dan D. Jadi, pelajar perlu menguasai   binaan  ayat  aktif,  dan  kemudian  pelajar  perlu  mempasifkan  ayat  tersebut dengan menepati rumus ayat pasif yang betul.

Semasa mempasifkan ayat, pelajar perlu mengenal pasti kata kerja transitifnya kerana kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan berbanding dengan kata kerja tak transitif yang tidak boleh dipasifkan. Pelajar juga perlu mengenal pasti kata ganti nama dalam ayat tersebut. Bagi ayat pasif ganti nama diri pertama dan kedua, rumusnya ialah kata ganti nama tersebut perlu berada di hadapan kata kerja. Bagi ayat pasif ganti nama diri ketiga pula, kata ganti namanya perlu berada di belakang kata kerja. Pelajar perlu berhati-hati dengan rumus frasa kerja pasif tersebut. Selepas dipasifkan, maka ayat itu perlu disongsangkan. Sebagai contohnya, analisis kehendak soalan yang berikut.
20. Yang manakah binaan ayat pasif songsang yang betul? (STPM U 2017)
       A   Kita akan tolong mangsa banjir itu.
       B   Kamu belum lagi hantar buku latihan itu.
       C   Telah kamu minum semalam air limau itu.
       D   Mereka susun kerusi meja di dalam kelas itu.

Ayat A tidak menepati rumus ayat pasif songsang kerana ayat aktifnya ialah “Kita akan menolong mangsa banjir itu.” Selepas dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Mangsa banjir itu akan kita tolong.” (Kata ganti nama diri pertama - kita) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Akan kita tolong mangsa banjir itu.”

Ayat B juga tidak menepati rumus ayat pasif songsang kerana ayat aktifnya ialah “Kamu belum lagi menghantar buku latihan itu.” Selepas dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Buku latihan itu belum lagi kamu hantar.” (Kata ganti nama diri kedua - kamu) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Belum lagi kamu hantar buku latihan itu.”

Ayat C menepati rumus ayat pasif songsang iaitu ayat aktifnya ialah “Kamu telah minum air limau itu semalam. Setelah dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Air limau itu telah kamu minum semalam.” (Kata ganti nama diri kedua - kamu) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Telah kamu minum semalam air limau itu.”

Ayat D juga tidak menepati rumus ayat pasif songsang yang betul kerana ayat aktifnya ialah “Mereka menyusun kerusi meja di dalam kelas itu.” Setelah dipasifkan, ayat tersebut menjadi “Kerusi meja di dalam kelas itu disusun oleh mereka.” (Kata ganti nama diri ketiga - mereka) Apabila disongsangkan, ayat tersebut menjadi “Disusun oleh mereka kerusi meja di dalam kelas itu.”