Pengikut laman ini

Thursday, December 31, 2009

Penyelidikan dan Kolokium Prauniversiti

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk memartabatkan Tingkatan 6 mulai tahun lepas (2009). Antara langkah tersebut adalah dengan melantik guru-guru khusus yang mengajar pelajar tingkatan 6. Beberapa perjawatan telah diwujudkan seperti, Penolong Kanan Tingkatan 6, Guru Akademik Tingkatan 6 daripada Gred DG44 hingga DG52, Guru Kokurikulum, dan Guru Amali. Selain itu, budaya belajar pelajar Tingkatan 6 juga sudah diubah dengan memperkenalkan konsep kuliah dan tutorial. Pelajar-pelajar juga mesti menjalankan penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan itu dalam kolokium. Selain itu, nama Tingkatan 6 itu juga diubah dengan panggilan Prauniversiti. Guru-guru Prauniversiti juga digalakkan untuk dipanggil sebagai pensyarah iaitu sama taraf dengan pensyarah Kolej Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru.

Bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan martabat prauniversiti ini, pelajar-pelajar prauniversiti sepatutnya menjalankan penyelidikan dan kolokium. Hal ini bertepatan dengan usaha untuk mendedahkan mereka kepada budaya dan sistem belajar di universiti nanti. Penyelidikan dan kolokium yang perlu dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 ini merupakan sesuatu yang baharu tetapi memberikan manfaat yang banyak kepada pelajar. Hal ini demikian kerana, pelajar-pelajar sudah didedahkan dengan kaedah penyelidikan dan kolokium sebelum memasuki universiti lagi. Jadi, pelajar-pelajar lebih terdedah dengan imput-imput penting yang berkaitan dengan penyelidikan, membuat rujukan, dan menjalankan penyelidikan yang berkaitan rapat dengan budaya di universiti. Pelajar-pelajar ini pastinya tidak akan menghadapi masalah apabila melanjutkan pengajian ke menara gading nanti.

Bagi guru-guru Prauniversiti pula, selain diminta untuk menyelia atau membimbing pelajar-pelajar untuk menjalankan penyelidikan, mereka juga perlu menjalankan kajian tindakan iaitu satu kajian setahun. Oleh itu, guru-guru juga perlu menyiapkan diri dengan ilmu penyelidikan yang mungkin pernah dipelajari semasa di universiti dahulu. Guru-guru bolehlah mencari bahan-bahan ataupun rujukan yang pernah digunakan semasa menjalankan penyelidikan di universiti dahulu iaitu untuk memenuhi keperluan pengijazahan sama ada pada peringkat sarjana muda, sarjana, atau doktor falsafah.

Oleh hal yang demikian, pada peringkat permulaan untuk melaksanakan penyelidikan dan kolokium ini, sudah tentu terdapat masalah untuk menyesuaikan diri. Selain itu, masih terdapat juga guru dan pelajar yang masih belum jelas tentang konsep penyelidikan dan kolokium yang dimaksudkan itu. Dengan berdasarkan permasalahan tersebut, saya ingin berkongsi maklumat tentang penyelidikan dan penulisan ilmiah yang akan dijalankan oleh pelajar dan juga guru. Sebenarnya beberapa buah negeri sudahpun memperkenalkan satu bentuk atau format penulisan ilmiah yang perlu dihasilkan selepas menjalankan penyelidikan. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, tetapi format tersebut bolehlah diguna pakai kerana menepati ciri-ciri penyelidikan ilmiah yang sebenar. Format yang telah digunakan di beberapa buah negeri itu adalah seperti yang berikut:

Format Penyelidikan dan Penulisan Ilmiah Prauniversiti

Jumlah Halaman (15 - 25)

Halaman Judul
Isi kandungan
Abstrak (Ada kalanya versi Bahasa Inggeris turut disertakan pada muka surat berikutnya)
Teks (body)
1.0 Pengenalan/ Latar belakang Kajian
2.0 Definisi Konsep/ Operasional
3.0 Kajian / Tinjauan Literature
4.0 Matlamat Kajian
5.0 Objektif Kajian
6.0 Persoalan Kajian (jika ada)
7.0 Hipotesis Kajian (jika ada/ jika statistik inferensi digunakan)
8.0 Kepentingan Kajian
9.0 Skop dan Batasan Kajian (jika ada)
10.0 Kaedah/ Metodologi Kajian
11.0 Analisis Data Kajian
12.0 Dapatan Kajian dan Rumusan
13.0 Cadangan
14.0 Penutup
Rujukan/Bibiliografi
Lampiran

Sekurang-kurangnya dengan adanya format contoh ini, para guru dapat memberikan bimbingan dan menyelaraskan penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar-pelajar yang dibimbingnya itu. Hal ini seterusnya akan membantu pelajar untuk menjalankan penyelidikan dengan baik dan menghasilkan satu penulisan ilmiah yang berkualiti. Selamat menjalankan penyelidikan.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Tuesday, December 29, 2009

Buku Terbaharu - BM Tingkatan 5


Buku terbaharu yang saya tulis, Buku Praktis@Cerdik, Bahasa Malaysia Tingatan 5 sudah berada di pasaran untuk digunakan pada tahun depan. Buku tersebut ialah buku kerja topikal yang mengandungi praktis berformat SPM untuk kertas 1 dan 2. Latihan lengkap tersebut terdiri daripada 13 Praktis Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan dan 48 Praktis Karangan Respons Terbuka. Kedua-dua jenis praktis karangan Bahagian A dan Bahagian B tersebut turut disediakan rangka karangannya sekali.

Selain itu, disediakan juga 9 Praktis soalan Rumusan, 9 Praktis Pemahaman Petikan Umum, dan 106 Praktis Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa. Satu booklet yang menyediakan Praktis Pemahaman Komsas untuk setiap genre iaitu Praktis Antologi Kerusi dan juga Praktis Novel turut disediakan. Satu set Kertas Ramalan SPM 2010 juga disediakan untuk dijadikan sebagai latihan tambahan oleh calon-calon SPM tahun 2010.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Tuesday, December 15, 2009

Sinopsis Novel Melunas Rindu - Hartini Hamzah

Novel KOMSAS Tingkatan 4 2010 (Negeri Johor, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan Labuan)


Fuad ialah seorang pemuda yang berketurunan Cina dan beragama Islam. Selain nama Fuad, dia juga memiliki dua nama lain iaitu Joshua dan Abdul Halim. Ayahnya ialah Robert Lim yang berketurunan Cina dan berkahwin dengan Mariana yang berketurunan Melayu. Walau bagaimanapun, hidupnya penuh dengan liku kerana sejak kecil lagi dia tidak mengenali dan tidak mendapat kasih sayang daripada ibu dan bapanya. Dia dibesarkan oleh Peter Lim iaitu bapa saudaranya yang juga adik kepada Robert Lim iaitu ayah kandungnya yang sebenar. Selepas itu dia menjadi anak angkat kepada Pak Ismail dan Mak Salmah. Fuad berusaha untuk mencari kubur ibunya yang disangkanya sudah meninggal dunia. Fuad mendapat sokongan

Fuad yang telah diminta moral daripada Pak Ismail, Mak Salmah, Peter Lim, Swee Lan, dan Robert Lim sendiri memberikan bantuan untuk mengesan ibunya melalui cincin yang diberikan Robert Lim kepada Mariana. Selain itu, Fuad juga dibantu oleh Pak Said dan Pak Ngah Lias untuk mengesan kubur ibunya itu. Akhirnya Fuad mendapat maklumat bahawa ibunya tidak meninggal dunia dan masih hidup. Fuad telah ditawarkan sebagai guru sandaran tidak terlatih di Sekolah Menengah Seri Setia oleh Cikgu Abas. Setelah mempertimbangkan Fuad telah menerima tawaran tersebut. Di sekolah itu Fuad telah berkenalan dengan Farhana yang menjadi Ketua Panitia Bahasa Inggeris di sekolah yang sama. Fuad sentiasa memberikan komitmen yang tinggi terhadap tugasnya dan hubungannya menjadi semakin rapat dengan Farhana. Hubungan yang rapat itu akhirnya melahirkan perasaan cinta yang suci antara mereka berdua. Walau bagaimanapun, perasaan itu terpaksa diubah kerana hubungan mereka sebenarnya adalah sebagai adik-beradik daripada ibu yang sama tetapi berlainan bapa.

Sementara itu Farhana menghadapi konflik dengan Cikgu Zamani di sekolah. Hal ini demikian kerana, Cikgu Zamani selalu mengkritik dan mengutuknya dengan pelbagai kritikan dan kutukan. Farhana pula mengatakan bahawa Cikgu Zamani tidak sepatutnya ponteng kelas dan tidak menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya. Sepatutnya cikgu Zamani melakukan tindakan yang selaras dengan perkara yang dikatakannya. Dia selalu mengatakan orang lain sahaja yang melakukan kesalahan dan kesilapan tetapi tidak menyedari bahawa dia sendiri melakukan kesalahan.

Fuad pula menunjukkan keprihatinannya dengan mengambil berat terhadap Farhana. Sebagai contohnya, Fuad mengajak Farhana menaiki keretanya dan dia menghantar Farhana ke rumah ibu Farhana di Kuantan. Selain itu, Fuad juga menemani Farhana di hospital ketika ibu Farhana, iaitu Mariana yang diserang sakit lelah dimasukkan ke hospital. Ketika berada di hospital itulah Fuad mengetahui bahawa nama emak Farhana itu sama dengan nama ibu kandungnya selepas terpandang nama emak Farhana pada rekod catatan perubatan ibu Farhana.

Fuad terpaksa menenangkan perasaan Farhana yang agak sukar menerima hakikat bahawa mereka berdua ialah adik-beradik. Fuad cukup bersedia untuk menerima hakikat itu kerana dia sudah biasa hidup dalam keadaan yang penuh dengan cabaran dan masalah. Ayah kandung Fuad juga mengesali perbuatan silamnya yang meninggalkan Mariana selepas tiga bulan berkahwin tanpa sebarang berita. Robert Lim memohon maaf daripada Pak Ismail, Mak Salmah dan juga Mariana atas kesalahan-kesalahannya itu. Fuad juga akhirnya menerima hakikat bahawa Robert Lim ialah ayah kandungnya, Mariana sebagai ibu kandungnya dan juga Farhana sebagai adik kandungnya.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Friday, December 11, 2009

Buku Terbaharu - Bravo Bahasa Malaysia PMR 2010


Buku terbaharu saya, Buku Kerja Bravo PMR, Bahasa Malaysia Tingkatan 3 sudah berada di pasaran untuk digunakan pada tahun 2010. Buku ini dihasilkan bersama-sama dengan seorang penulis lagi, iaitu Cikgu Amir Hazlin Lin. Buku tersebut ialah buku kerja yang mengandungi praktis berformat PMR untuk kertas 1 dan 2. Latihan lengkap tersebut terdiri daripada Latihan Sistem Bahasa, Pemahaman Komsas (Praktis PMR), Ringkasan dan Pemahaman, Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan, Karangan Respons Terbuka dan Novel. Selain itu, terdapat juga set soalan simulasi piawai PMR berdasarkan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah dan Kertas Percubaan PMR untuk 2010. Ruangan Bonanza untuk pelaksanaan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) juga disediakan dengan instrumen contoh yang lengkap.

Buku ini turut memuatkan petua menjawab Soalan PMR, Ulasan Komsas, Sisipan Nota Tatabahasa, Input Komsas dan Mahir Kosa Kata, himpunan Mutiara Kata, Koleksi Istimewa Peribahasa dan Skema Jawapan.

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Saturday, December 5, 2009

Analisis Kertas 2 Bahasa Malaysia STPM 2009

Peperiksaan Kertas 2 Bahasa Malaysia STPM 2009 telah berlalu dan calon-calon STPM tahun 2010 bolehlah meneliti analisis soalan tahun 2009 seperti yang dipaparkan di bawah ini. Kaji trend soalan tahun 2009 ini dengan teliti untuk membuat perancangan dan jangkaan bagi menentukan fokus soalan pada tahun 2010.
Bagi pelajar-pelajar STPM tahun 2009 (terutamanya kepada pelajar-pelajar SMKBBST), cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kerana telah berusaha dengan gigih dan cuba untuk menjawab soalan dengan teliti. Alhamdulillah soalan tahun ini tidaklah terlalu sukar untuk dijawab. Cikgu berharap agar semuanya akan mendapat kejayaan yang cemerlang nanti. Cikgu juga sentiasa mendoakan kejayaan anda semua, seperti kejayaan yang dicapai oleh pelajar-pelajar STPM tahun 2008.

Bahagian A : Karangan

1. Pihak kerajaan kerap memberikan saranan agar industri desa dimajukan. Berikan penjelasan anda tentang manfaat memajukan industri desa. (Tiada format khusus)
2. Muzik merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai. Huraikan peranan muzik dalam masyarakat. (Tiada format khusus)
3. Pihak kerajaan memberikan saranan kepada rakyat Malaysia khususnya generasi muda agar menguasai lebih daripada satu bahasa. Pada pandangan anda, apakah kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa? Kemukakan cadangan anda untuk menggalakkan generasi muda menguasai lebih daripada satu bahasa. (Tiada format khusus)
4. Malaysia ialah salah sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyatnya yang berbilang kaum. Usaha tersebut ternyata mendatangkan faedah kepada semua pihak dan perlu diteruskan. Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum penting kepada rakyat dan negara? Jelaskan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini. (Tiada format khusus)

Bahagian B : Rumusan

Soalan 5
Petikan tentang baik buruk makanan yang diubahsuaikan genetiknya. (Diubahsuaikan daripada Estidotmy, Utusan Malaysia, Rabu, 28 Mac 2007, halaman 12-13)

Bahagian C : Alih Bentuk Bahasa

Soalan 6
Sajak bertajuk Kedidi (Diubahsuaikan daripada Marzuki Ali dalam Jeritan Satwa Luka, 2000, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, halaman 125 – 126)

Soalan 7
Iklan tentang Larian Jambatan Pulau Pinang, 8 Jun 2009

Bahagian D : Kesalahan Bahasa

Soalan 8
Kata hubung berpasangan, kata nafi, penanda wacana, hukum DM, kata ganda,

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim