Pengikut laman ini

Saturday, October 20, 2012

Analisis Soalan Esei STPM 2001 - 2011


Calon-calon STPM tahun 2012, sama ada Tingkatan 6 Atas ataupun Tingkatan 6 Rendah (Penggal 1) bolehlah meneliti analisis soalan seperti yang dipaparkan di bawah ini. Teliti trend soalan setiap tahun untuk membuat jangkaan dan menentukan fokus soalan pada tahun 2012.

Tahun
Isu/Fokus Soalan
Format


2001
1. Bincangkan penyataan tentang peningkatan umur persaraan daripada 55 kepada 60 tahun
Umum
2. Sebab dan langkah pengabaian budaya hidup berjiran
Umum
3. Penyataan  kekesalan dan langkah mengatasi kegagalan bidang penternakan memenuhi keperluan penduduk tempatan
Memorandum
4. Bincangkan perkara yang berkaitan dengan globalisasi
Umum


2002
1. Faktor yang mempengaruhi kestabilan institusi kekeluargaan.
Umum
2. Kesan pertumbuhan pasar raya.
Umum
3. Langkah untuk meningkatkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.
Umum
4. Punca kekurangan bekalan air dan langkah mengatasinya.
Laporan2003
1. Kesan negatif pencemaran sungai dan langkah mengatasinya.
Umum
2. Sebab kelembapan pasaran buku ilmiah dan cadangkan langkah untuk mempertingkatkannya.
Umum
3. Faktor yang menyebabkan berlakunya kegiatan cetak rompak dan kesan-kesannya.
Umum
4. Kelemahan sistem pengangkutan awam dan langkah mengatasinya.
Laporan2004
1. Usaha mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk melalui sistem pendidikan.
Umum
2. Kesan buruk penggunaan racun serangga dan langkah mengatasi masalah.
Umum
3. Ulasan tentang faktor kestabilan politik dan kecekapan pentadbiran dalam mencapai kemajuan negara.
Umum
4. Cara memupuk budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar.
Ucapan


2005
1. Kepentingan aktiviti sukan dalam kehidupan warga Malaysia.
Umum
2. Dapatkah Malaysia menjadi pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini.
Umum
3. Cara-cara Malaysia mengatasi kegawatan ekonomi.
Ceramah
4. Kesan negatif penggunaan tenaga buruh kanak-kanak di negara dunia ketiga.
Umum2006
1. Kebaikan aktiviti kitar semula kepada masyarakat dan negara.
Ceramah
2. Penjelasan tentang sebab-sebab siswazah kurang berminat dalam bidang pertanian.
Umum
3. Penyataan  kekesalan tentang kesan negatif program bersifat realiti yang disiarkan melalui televisyen.
Memorandum
4. Sebab golongan belia kurang berminat dalam bidang keusahawanan.
Umum

2007
1. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, jelaskan tindakan yang perlu dilakukan untuk memperkukuh patriotisme dalam kalangan rakyat negara ini.
Umum
2. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan gejala obesiti atau kegemukan dikatakan berpunca daripada amalan pemakanan yang tidak sihat.
Umum
3. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya kegiatan seni budaya tradisional kini semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat negara ini.
Umum
4. Jelaskan penyataan langkah Kementerian Pelajaran Malaysia memasukkan komponen Kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi para pelajar tingkatan satu hingga lima boleh memberikan kesan yang positif kepada pelajar.
Umum
2008
1. Jelaskan sebab telefon bimbit menjadi piihan ramai dan kesan yang timbul daripada penggunaannya.
Umum
2. Pada pendapat anda, mengapakah gejala rasuah perlu dibendung?
Umum
3. Tulis teks syarahan yang bertajuk ”Hak-hak Pengguna”.
Syarahan
4. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan yang mengatakan kebanyakan rancangan televisyen lebih mementingkan keuntungan kewangan berbanding dengan melaksanakan tanggungjawab sosial?
Umum
2009
1. Berikan penjelasan anda tentang manfaat memajukan industri desa.
Umum
2. Huraikan peranan muzik dalam masyarakat.
Umum
3. Pada pandangan anda, apakah kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa? Kemukakan cadangan anda untuk menggalakkan generasi muda menguasai lebih daripada satu bahasa.
Umum
4. Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum penting kepada rakyat dan negara? Jelaskan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini.
Umum
2010
1. Jelaskan pelbagai kesan negatif pembakaran secara terbuka.
Umum
2. Huraikan kebaikan mempelajari dan mengamalkan ilmu seni pertahanan diri.
Umum
3. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa penglibatan remaja dalam kumpulan samseng berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka.
Umum
4. Faktor yang menarik pelancong asing melawat Malaysia dan kepentingan industri pelacongan kepada masyarakat dan negara.
Ceramah


2011
1. Jelaskan sebab barangan dari luar masih mendapat sambutan daripada pengguna. Apakah kesan negatif yang akan timbul sekiranya fenomena ini tidak di atasi.
Umum
2. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan mental.
Umum
3. Jelaskan kepentingan penganjuran peraduan mengarang esei, cerpen, dan puisi untuk orang ramai.. Selain itu, kemukakan cara untuk meningkatkan penyertaan orang ramai dalam peraduan tersebut.
Umum
4. Sebagai pegawai Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM), anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah kepada pelajar institusi pengajian tinggi tentang kebaikan penggunaan jalur lebar kepada masyarakat dan negara. Tulis teks ceramah itu selengkapnya.
Ceramah