Pengikut laman ini

Saturday, August 29, 2015

Analisis Soalan STPM P3 2014

Pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 3 pada bulan November ini boleh menjadikan analisis soalan yang berikut sebagai panduan untuk mengulang kaji topik-topik pelajaran dalam Penggal 3. Pelajar boleh membuat pertimbangan tentang topik-topik yang penting dan perlu diberikan penekanan semasa membuat ulang kaji. Berikan penekanan yang lebih terhadap topik-topik yang penting berdasarkan bilangan soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan pada tahun-tahun yang lepas.

Analisis Soalan STPM Penggal 3 Tahun 2014

Bil
Tajuk/Topik
Soalan Objektif
Soalan Struktur
2014
(U) 2014
2014
(U) 2014
1
Wacana
2
2
2
3
2
Retorik
3
3
2
1
3
Variasi Bahasa
4
4
1
3
4
Laras Bahasa
2
2
1
1
5
Semantik
4
4
2
1
6
Pragmatik
5
5
4
2

Jumlah
20
20
12
11