Pengikut laman ini

Sunday, November 13, 2016

Soalan Esei Peperiksaan Percubaan STPM P1 2016

Calon-calon STPM tahun 2016 bolehlah meneliti soalan percubaan STPM P1 negeri Selangor, Pahang, Kelantan, dan Terengganu 2016 seperti yang dipaparkan di bawah ini. Gunakan soalan tersebut untuk membuat latihan dan persediaan sebelum menghadapi peperiksaan P1 pada 17 November nanti. Tulislah esei berdasarkan soalan tersebut. Kemudian, semaklah esei anda itu dan buat analisis sendiri atau dengan bantuan rakan dan guru. Anda perlu mengesan kesalahan terutamanya kesalahan bahasa agar anda tidak mengulanginya lagi dalam peperiksaan yang sebenar nanti. Selain itu, pastikan juga aspek kohesi dan koheren dalam setiap perenggan yang ditulis itu benar-benar mantap. 

Negeri
Soalan





Selangor
1 Pengangguran dalam kalangan rakyat di negara kita berpunca daripada pertambahan kemasukan pekerja asing. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini?

2  Masyarakat di Malaysia kini semakin gemar melancong ke luar negara. Hal ini sedikit sebanyak akan menjejaskan sektor pelancongan tempatan. Cadangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menggalakkan rakyat melancong di dalam negara.

Hubungan antara ahli keluarga dalam masyarakat kita, sama ada masyarakat di bandar atau di luar bandar kian renggang. Jelaskan sebab kerenggangan hubungan antara ahli keluarga dalam masyarakat di negara ini.

Negeri
Soalan





Terengganu
1 Peningkatan kes jenayah di negara ini turut dikaitkan dengan pertambahan kemasukan tenaga kerja asing. Jelaskan faktor-faktor penglibatan pekerja asing dalam kegiatan jenayah di negara ini.

2  Kini, isu kenaikan harga rumah sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Huraikan punca-punca permasalahan tersebut berlaku di negara ini?

3  Pihak kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk memastikan kejayaan seseorang atlet dalam bidang sukan yang diceburinya, khususnya pada peringkat antarabangsa. Huraikan kesan kejayaan tersebut kepada atlet, masyarakat, dan negara.

Negeri
Soalan







Pahang
1 Jumlah pelajar asing yang melanjutkan pengajian tinggi di negara ini semakin meningkat, malah dijangkakan akan terdapat 200,000 orang pelajar menjelang tahun 2020 kelak.  Pertambahan jumlah mereka menjadi petunjuk bahawa Malaysia amat berpotensi untuk menjadi hab pendidikan global.  Jelaskan faktor yang mendorong mereka meneruskan pengajian di sini.

2  Gagasan 1Malaysia bertujuan untuk memperkukuh hubungan dan kerjasama antara rakyat berbilang kaum menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran yang menggugat kesejahteraan hidup mereka.  Pada pendapat anda, bagaimanakah Gagasan 1Malaysia ini dapat direalisasikan?

3    Bidang sukan mampu menaikkan nama negara di persada dunia.  Oleh itu, seseorang atlet yang berjaya mengharumkan nama negara telah dijanjikan dengan pelbagai ganjaran.  Sejauh manakah pemberian ganjaran kepada atlet oleh kerajaan mampu meningkatkan mutu sukan negara?

Negeri
Soalan






Kelantan
1 Pekerja yang berkualiti menjadi aset penting kepada sesebuah organisasi dan negara.  Setiap majikan bertanggungjawab menjaga kebajikan pekerjanya. Jelaskan peranan majikan dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja di negara kita.

2  Kini, masyarakat dunia sering terdedah kepada ancaman peperangan  yang boleh meninggalkan pelbagai kesan kepada kehidupan sejagat.  Nyatakan kesan  ancaman tersebut kepada kehidupan sejagat.

3    Perniagaan secara elektronik atau e-dagang pada masa ini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat.  Melalui  e-dagang, perniagaan dilakukan hanya di hujung jari. Bincangkan kebaikan dan keburukan perniagaan secara elektronik ini.