Pengikut laman ini

Sunday, May 5, 2024

Mengenal Pasti Kata Kerja Pasif dalam Ayat

 Teknik atau Petua untuk Mengenal Pasti Kata Kerja Pasif  pada kata kerja berimbuhan -ber... dalam Ayat

Contoh soalan Ulangan 2 STPM (2021)

Petua atau teknik menganalisis ayat

Tukar imbuhan –ber pada kata tersebut kepada imbuhan –di. (Kalau boleh ditukar dan ayat itu gramatis, kata tersebut ialah KK pasif.)

…berjumlah - …dijumlah (Tidak gramatis)

…berbasikal - …dibasikal (Tidak gramatis)

…berlagak - …dilagak (Tidak gramatis) 

D  …berbasuh - …dibasuh (Gramatis)


Monday, March 11, 2024

Menentukan Teknik Penyampaian Idea

 Cara Menentukan Jenis Teknik Penyampaian Idea

1. Kenal pasti Pernyataan Umum (PU) atau Pernyataan Khusus (PK).

2. Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti Pernyataan Umum atau Pernyataan Khusus?

3. Pernyataan Umum bersifat umum dan boleh disoal serta ada jawapan terhadap soalan itu. Pernyataan Khusus pula bersifat khusus dan tidak perlu disoal kerana sudah jelas.

Contoh Wacana

Hutan merupakan khazanah alam yang sangat berharga kepada kita. (PU)  Pelbagai jenis herba, kayu, rotan, dan buluh terdapat di dalam hutan. (PK) Hasil hutan itu sangat diperlukan dalam pelbagai industri seperti perubatan tradisional, perabot, dan kraftangan. (PK) Pendek kata, hutan ialah khazanah yang tinggi nilainya kepada manusia. (PU)    (35 perkataan)

Untuk penjelasan lanjut layari https://www.youtube.com/watch?v=521CixU7cxo&t=1084s