Pengikut laman ini

Thursday, February 11, 2021

Teknik Penulisan Perenggan Penutup Esei

 Teknik KCAHH (Kena Cermat Atau Hati Hati)

p  Ayat Kesimpulan

p  Ayat Cadangan umum

p  Ayat Argumen

p  Ayat Huraian argumen

p  Ayat Harapan umum

 Contoh Olahan Perenggan Penutup

K - Sebagai kesimpulannya, banyak faktor yang menyebabkan masalah rumah yang siap dibina tetapi tidak dibeli oleh orang ramai. (K) – Ayat Kesimpulan/ Ayat rumusan

C - Oleh itu, pihak berkuasa dan pihak pemaju perlu memastikan rumah yang dibina dapat dijual kepada pembeli rumah. (C) – Ayat cadangan umum

A - Sekiranya faktor-faktor tersebut tidak dapat diatasi, pastinya pemaju perumahan dan anggota masyarakat akan menerima kesan buruknya. (A) – Ayat argumen

H - Jadi, kita tidak mahu kesan buruk tersebut menjejaskan orang ramai untuk memiliki rumah. (Hu) – Ayat huraian terhadap argumen

H - Akhirnya, kita berharap agar masalah tersebut diberikan perhatian oleh pihak berkuasa supaya setiap keluarga dapat memiliki rumah sendiri dan hidup dengan selesa. (Ha) Ayat harapan umum   (88 perkataan)

Contoh Perenggan Penutup Lain yang Menggunakan Formula 2K 

 Sebagai kesimpulannya, para pelajar akan mendapat banyak manfaat dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Oleh itu, aktiviti kokurikulum yang telah diwajibkan kepada para pelajar di negara ini wajar diperkasakan agar kegiatan ini relevan dengan peredaran zaman. Sekiranya perkara itu tidak dilakukan, tentunya hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang seimbang akan menemui kegagalan. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana negara memang bermatlamat untuk mewujudkan modal insan kelas pertama bagi mengharungi cabaran pada hari-hari yang mendatang. Jadi, kita berharap agar aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang seimbang demi menghadapi dunia globalisasi yang semakin mencabar.  (93 perktaan)