Pengikut laman ini

Tuesday, May 15, 2012

Selamat Hari Guru


Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara

Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru terutamanya rakan-rakan blogger Bahasa Melayu.

Sebagai guru, kita memang sedar bahawa terdapat kesulitan dan masalah yang berkaitan dengan tugas utama iaitu dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam era transformasi ini. Namun begitu, perkara tersebut perlu dilihat sebagai cabaran yang perlu diatasi oleh semua guru secara proaktif. Guru-guru perlu tabah dan gigih untuk mendepani cabaran semasa. Kita perlu bersiap sedia dengan perubahan zaman iaitu dari era sains dan teknologi kepada era teknologi maklumat dan komunikasi yang penuh dengan cabaran.

Perubahan zaman yang mencabar kita ini turut mengubah minda dan persepsi murid-murid. Oleh itu, guru-guru perlu berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan tersebut. Di samping itu, perubahan zaman ini turut mengubah persepsi masyarakat dan perkara ini seterusnya akan mengubah sistem pendidikan negara kita. Oleh hal yang demikian, perubahan dalam sistem pendidikan turut mengubah sistem pentaksiran dan teknik pengajaran guru perlu lebih inovatif agar bersesuaian dengan keperluan dan tuntutan zaman.

Teknik pengajaran guru yang berbentuk tradisional iaitu yang berpusatkan guru memang patut ditukar kepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar di samping menggunakan kemudahan dan peralatan yang canggih dalam era ledakan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa ini. Hal ini demikian kerana, pengajaran secara tradisional sudah tidak sesuai lagi diamalkan pada masa ini, tambahan pula teknik tersebut tidak menarik minat pelajar, malah membosankan mereka untuk belajar. Pelajar lebih berminat dalam pengajaran dan pembelajaran jika guru lebih inovatif iaitu menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang menarik perhatian mereka dan menggunakan bahan bantu belajar yang terkini.