Pengikut laman ini

Monday, March 11, 2024

Menentukan Teknik Penyampaian Idea

 Cara Menentukan Jenis Teknik Penyampaian Idea

1. Kenal pasti Pernyataan Umum (PU) atau Pernyataan Khusus (PK).

2. Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti Pernyataan Umum atau Pernyataan Khusus?

3. Pernyataan Umum bersifat umum dan boleh disoal serta ada jawapan terhadap soalan itu. Pernyataan Khusus pula bersifat khusus dan tidak perlu disoal kerana sudah jelas.

Contoh Wacana

Hutan merupakan khazanah alam yang sangat berharga kepada kita. (PU)  Pelbagai jenis herba, kayu, rotan, dan buluh terdapat di dalam hutan. (PK) Hasil hutan itu sangat diperlukan dalam pelbagai industri seperti perubatan tradisional, perabot, dan kraftangan. (PK) Pendek kata, hutan ialah khazanah yang tinggi nilainya kepada manusia. (PU)    (35 perkataan)

Untuk penjelasan lanjut layari https://www.youtube.com/watch?v=521CixU7cxo&t=1084s


No comments: