Pengikut laman ini

Friday, November 26, 2010

Analisis Soalan Peperiksaan Bahasa Malaysia STPM Kertas 1 2002 – 2009

Setelah menjawab soalan BM Kertas 2, calon-calon STPM akan menjawab soalan Kertas 1 pula pada 15 Disember 2010. Oleh itu, pelajar-pelajar masih ada masa untuk mengulang kaji topik-topik yang akan disoal dalam peperiksaan nanti. Di samping itu, pelajar-pelajar digalakkan untuk membuat latihan dengan menjawab soalan tahun-tahun lepas dan soalan peperiksaan percubaan negeri-negeri. Pelajar-pelajar juga digalakkan supaya berbincang dengan rakan-rakan untuk memantapkan pemahaman terhadap topik-topik tersebut. Untuk memudahkan pelajar-pelajar mengulang kaji topik-topik tersebut, saya akan memaparkan jadual analisis soalan Kertas 1 dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Dengan berdasarkan analisis tersebut, pelajar-pelajar dapat menganalisis trend soalan dan menjangkakan topik-topik yang popular dan perlu diberikan perhatian yang lebih. 

Kertas 1 (910/1)   Bahasa Malaysia STPM 
       
Bil.
Bahagian Soalan
Tahun


2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.
Pemaha-man (10
soalan)
-Teks
berbentuk  
petikan/
rencana
-Teks  
berbentuk
carta/
jadual212-122(3,3)


1 (4)2(3,3)


1 (4)3-112(3,3)


1(4)
2.
Asal usul
dan
Bahasa Melayu
Kuno
2
3
2
3
2
3
4
4
3.
Perkem-bangan
Bahasa Melayu
Klasik dan
Moden
4
4
4
3
4
3
4
4
4.
Dinamika Bahasa
Melayu
7
6
7
7
7
7
7
8
5.
Fonologi Bahasa
Melayu
8
8
8
8
8
6
7
8
6.
Morfologi Bahasa
Melayu
9
11
8
9
11
11
11
13
7.
Sintaksis Bahasa
Melayu
16
14
17
16
14
16
13
10
8.
Makna
3
2
2
2
1
1
2
1
9.
Peribahasa
1
2
2
2
3
3
2
2
Jumlah Soalan
60
60
60
60
60
60
60
60

No comments: