Pengikut laman ini

Wednesday, November 24, 2010

Soalan Bahasa Malaysia Kertas 2 STPM 2010

Alhamdulillah, soalan Kertas 2 yang baru berlangsung pada petang tadi nampaknya agak mudah dan tidaklah terlalu sukar. Saya rasa calon-calon STPM pastinya tersenyum lebar apabila membaca soalan kertas 2 terutamanya soalan karangan yang mudah dijawab. Isu karangan yang dikemukakan juga isu yang biasa dan tidaklah terlalu sukar antaranya soalan 1 iaitu isu pembakaran terbuka dan merupakan soalan yang popular dijawab oleh calon-calon STPM terutamanya pelajar SMKBBST. Soalan rumusannya juga seperti biasa, agak mudah. Seperti yang dijangkakan soalan Alih Bentuk Teks juga mudah iaitu teks puisi klasik (syair) dan teks perbualan. Saya rasa teks perbualan memang disukai oleh calon-calon STPM. Soalan Analisis Kesalahan Bahasa juga agak mudah. Semoga calon-calon telah menjawab soalan dengan cemerlang dan mudah-mudahan mendapat Prinsipal A. Teruskan usaha anda untuk mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu Kertas 1 STPM pada 15 Disember depan.

Analisis Soalan Kertas 2 STPM 2010

Bahagian A

1. Isu - pembakaran secara terbuka mendatangkan pelbagai kesan negatif
Fokus soalan - jelaskan kesan tersebut.
Format - umum

2. Isu - ilmu seni pertahanan diri
Fokus soalan - huraikan kebaikan mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut.
Format - umum

3. Isu - penglibatan remaja dalam kumpulan samseng dikatakan berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka.
Fokus soalan - sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut.
Format - umum

4. Isu - Industri pelancongan
Fokus soalan - Faktor yang menarik pelancong asing melawat Malaysia dan kepentingannya kepada masyarakat dan negara.
Format - ceramah

Bahagian B

5. Rumusan karangan - petikan tetang sektor pertanian berdasarkan petikan yang diubahsuaikan daripada Sektor Pertanian dalam RMK9, dalam Dewan Masyarakat, Jun 2006, Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 48 - 49.

Bahagian C

6. Alih bentuk teks - teks yang disesuaikan daripada Syair Agung oleh Zahir Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991, halaman 4.

7. Alih bentuk teks - teks perbualan.

Bahagian D

8. Menganalisis Kesalahan Bahasa - kesalahan kata ganda, kata sendi, kata hubung pancangan relatif, pemilihan kata, kata kerja transitif berimbuhan me...kan.

 

No comments: