Pengikut laman ini

Sunday, April 16, 2017

Teknik untuk Mengesan Ragam Ayat

Jika pelajar hendak mengesan ragam ayat, pelajar perlu mengenal pasti kata kerja  yang digunakan dalam ayat tersebut. Sebagai contohnya, telitilah soalan di bawah.

Soalan STPM Penggal 2 2016
Analisis soalan dan jawapan:
25  Yang manakah ayat pasif?
I    Saya terpanggil untuk menulis dalam ruangan ini.
II   Kami terpandang wajah tuan puteri yang cantik itu.
III  Pelbagai jenis kuih sudah terhidang di atas meja itu.
IV  Beberapa ekor haiwan liar terjatuh ke dalam gaung itu.
A   I dan II
B   I dan III
C   II dan IV
D   III dan IV

Soalan meminta pelajar untuk memilih ayat pasif.  Oleh itu, pelajar perlu menentukan ragam ayat yang terdiri daripada ayat pasif dengan mengenal pasti kata kerjanya. Jawapannya B kerana  ayat I dan ayat III merupakan ayat pasif yang berimbuhan –ter (yang boleh digantikan dengan imbuhan –di) manakala ayat II dan ayat IV merupakan ayat aktif kerana imbuhan –ter membawa maksud melakukannya dengan tidak sengaja.

Thursday, April 13, 2017

Teknik untuk Mengesan Ayat Majmuk

Soalan STPM Penggal 2 – Soalan Objektif
Jika pelajar hendak mengesan ayat majmuk, pelajar perlu mengenal pasti kata hubung yang terdapat dalam ayat tersebut. Sebagai contohnya, telitilah soalan di bawah ini.

Soalan STPM Penggal 2 2015

Analisis soalan dan jawapan:

23 Yang manakah bukan ayat majmuk?
A   Perabot yang rosak itu dibaikinya kemudian dijualnya.
B   Ali membaca manakala rakannya yang kepenatan berehat.
C   Setiausaha mencatat nama ahli yang hadir yang memerlukan kenderaan.
D   Motosikal anak penghulu itu telah terbakar di tepi jalan pada minggu lalu.

Soalan meminta pelajar untuk memilih ayat yang bukan ayat majmuk. Oleh itu, pelajar perlu mengenal pasti ayat majmuk dan yang bukan ayat majmuk. Jawapannya D kerana ayat dalam jawapan tersebut merupakan ayat tunggal dan bukannya ayat majmuk kerana tiada kata hubung dalam ayat itu. Ayat dalam jawapan A, B, dan C pula ialah ayat majmuk iaitu ayat majmuk campuran yang menggunakan sekurang-kurangnya dua kata hubung dalam satu ayat. Kata hubung yang digunakan dalam ayat tersebut ialah “yang”, “kemudian”, dan “manakala”.


Saturday, April 8, 2017

Teknik untuk Mengesan Penggolongan Ayat (STPM P2)

Soalan STPM Penggal 2 – Soalan Objektif

Kenal pasti perkara-perkara yang berikut sebagai cara untuk membantu pelajar mengesan penggolongan ayat dalam soalan objektif Penggal 2. Sebagai contohnya;

Ayat dasar dan ayat tunggal
         Kenal pasti subjek dan predikat ayat tersebut

Ayat majmuk
         Kenal pasti kata hubung dalam ayat tersebut.

Ragam ayat – ayat aktif dan ayat pasif
         Kenal pasti kata kerja yang digunakan dalam ayat tersebut.

Jenis ayat
         Kenal pasti kata kunci yang digunakan dalam ayat tersebut.

Susunan Konstituen Ayat
    Kenal pasti subjek, predikat, dan frasa keterangan serta analisis kedudukannya dalam ayat tersebut.

Ayat dasar dan ayat tunggal
Jika pelajar hendak mengesan ayat dasar atau ayat tunggal, pelajar perlu mengenal pasti subjek dan predikat ayat tersebut. Ayat tunggal pula mempunyai dua frasa juga tetapi sudah dipasifkan, disongsangkan susunannya, atau jenis ayatnya sudah berubah iaitu menjadi jenis ayat yang lain dan bukannya ayat penyata.
 

Sebagai contohnya, telitilah soalan di bawah.

Soalan STPM Ulangan Penggal 2 2016
Analisis soalan dan jawapan:
23   Yang manakah ayat dasar?
        I   Di sungai inilah pelancong itu mati lemas.
       II   Seekor anak burung murai telah terperangkap.
       III  Pemain simpanan juga perlu menjalani latihan.
       IV  Masalah penyalahgunaan dadah sukar ditangani.
       A   I dan II
       B   I dan IV
       C   II dan III
       D   III dan IV
Soalan meminta pelajar untuk memilih ayat dasar.  Oleh itu, pelajar perlu menentukan pola ayat yang menepati pola ayat dasar seperti yang dikehendaki oleh soalan. Jawapannya C kerana pola ayat II (FN + FK) dan pola ayat III (FN + FK) menepati pola ayat dasar. Ayat I ialah ayat songsang yang bukan ayat dasar dan ayat IV ialah ayat pasif yang juga bukan ayat dasar tetapi kedua-duanya ialah ayat tunggal.


Tuesday, March 14, 2017

Perbandingan antara Tingkatan 6 dengan Kursus Diploma dan Matrikulasi

video

Pelajar lepasan SPM tentunya sedang membuat perancangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkatkan yang lebih tinggi. Mereka mungkin sedang membuat pertimbangan untuk membuat pemilihan sama ada ke universiti, kursus asasi, matrikulasi, politeknik, tingkatan 6, dan sebagainya. Pelajar boleh membuat pilihan selepas membuat pertimbangan dan perbandingan daripada maklumat di bawah ataupun daripada sumber yang banyak daripada internet.

Aspek Perbandingan
Tingkatan 6
Diploma
Tempoh masa
1 tahun 6 bulan (3 penggal)
3 tahun (6 semester)
Kos
Yuran sekolah dan baucar buku/kad debit (percuma) RM250.00
Minimum RM15,000 (pinjaman PTPTN)
Peluang ke universiti
2.8 ke atas  biasanya diterima oleh UPU (3.8 – 4.0 ditawarkan tempat di 5 IPTA utama)
3.5 ke atas dan terpaksa bersaing dengan pelajar matrikulasi & STPM
Sistem pembelajaran
Peperiksaan STPM (90% akademik, 10% kokurikulum)/
Sistem penggal (purata)
Sistem semester (5 bulan 1 semester – markah ditambah dengan kerja kursus
Tempat
Sekolah/kolej T6
Politeknik, IPTA & IPTS
Peluang kerja
Boleh memohon pekerjaan selepas STPM/Gaji STPM
Boleh memohon pekerjaan selepas diploma
Kebaikan
Dapat masuk ke universiti untuk kursus ijazah dalam j/k masa yang singkat (1 tahun setengah)
Dapat masuk ke universiti untuk kursus ijazah selepas 3 tahun
Keburukan
Kena fokus/serius, kalau tidak buang masa sahaja
Kalau tidak serius dapat pointer rendah dan gagal ke universiti
Pembelajaran
Perlu  belajar dengan tekun dan serius – ada kerja kursus – individu/berkumpulan
Markah peperiksaan ditambah dengan kerja kursus, ada yang berkumpulan

Bil.
Tingkatan 6
Matrikulasi
1.
Tempoh pengajian 3 penggal
Tempoh pengajian 2 semester @ 4 semester
2.
Aliran Sains dan Sains Sosial
Aliran Sains Hayat, Sains Fizikal & Perakaunan
3.
Sijil diiktiraf untuk ke IPTA, IPTS & ke luar negara
Sijil diiktiraf oleh universiti yang berkenaan sahaja
4.
Kos lebih rendah berbanding dengan diploma/matrikulasi
Kos lebih tinggi (ada biasiswa)
5.
Berdekatan dengan keluarga
Berjauhan dengan keluarga
6.
Sijil diiktiraf oleh JPA
Sijil tidak diiktiraf oleh JPA
7.
Setaraf dengan A  Level
Tiada pengiktirafan
8.
Pusat  T6 di seluruh negara (Mod 1, Mod 2 & Mod 3)
Di Kolej Matrikulasi (KM) atau di kampus universiti

Buatlah pilihan yang terbaik. Keputusan di tangan anda.

Thursday, February 9, 2017

Latihan Soalan Morfologi Berdasarkan Soalan STPM P2 2016

1   Yang manakah pernyataan yang benar tentang morfologi?
            I     Bidang yang mengkaji pembentukan kata.
            II    Bidang yang mengkaji bunyi dan makna kata.
            III   Bidang yang mengkaji fonem, morfem, dan kata.
            IV   Bidang yang mengkaji bentuk struktur dan golongan kata.
A   I dan II
B   I dan IV
C   II dan III
D   III dan IV
·         Analisis soalan dan jawapan:
    
    Soalan meminta pelajar untuk memilih pernyataan yang benar tentang morfologi daripada pernyataan yang disenaraikan. Oleh itu, pelajar perlu mengetahui bidang kajian dalam morfologi dan membuat pilihan daripada pernyataan yang diberikan. Jawapannya B kerana pilihan I dan IV merupakan bidang kajian dalam morfologi berbanding dengan II dan III bukan bidang kajian dalam morfologi sahaja tetapi terdapat juga bidang fonologi dan semantik. 

2   Yang manakah padanan yang betul antara jenis penggandaan dengan contohnya?


Jenis penggandaan

Contoh

I
Berentak bebas

P
Remeh-temeh sedu-sedan

II
Berentak pengulangan vokal
Q
Suku-sakat, bolak-balik

III
Bersisipan
R
Cerai-berai, pekik-mekik

IV
Berentak pengulangan konsonan
S
Tali-temali, jari-jemariI
II
III
IV
A
P
Q
S
R
B
R
P
Q
S
C
P
R
S
Q
D
R
S
P
Q

Analisis soalan dan jawapan
·           
      Soalan meminta pelajar untuk memilih padanan yang betul antara jenis penggandaan dengan contohnya. Oleh itu, calon perlu mengetahui jenis kata ganda dan memadankannya dengan contoh yang betul. Jawapannya C kerana contoh penggandaan berentak bebas ialah “remeh-temeh” dan “sedu-sedan”.  Contoh penggandaan berentak pengulangan vokal ialah “cerai-berai” dan “pekik-mekik”. Contoh penggandaan bersisipan ialah “tali-temali” dan “jari-jemari”. Contoh penggandaan berentak pengulangan konsonan ialah “suku-sakat” dan “bolak-balik”. 

     3   Yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya kata majmuk?
            I    Bukit-bukau, berperibadi
            II   Berprasangka, berurus niaga
            III  Berbulan madu, berkecil hati
            IV  Bertanggungjawab, berpenat lelah
A   I dan II
B   I dan IV
C   II dan III
D   III dan IV

Analisis soalan dan jawapan:
·        
     Soalan meminta pelajar untuk memilih pasangan kata yang kedua-duanya kata majmuk. Oleh itu, calon perlu mengetahui bentuk kata iaitu kata majmuk dengan contohnya. Jawapannya D kerana kedua-dua perkataan dalam III dan IV merupakan kata majmuk iaitu “berbulan madu” dan “berkecil hati” serta “bertanggungjawab” dan “berpenat lelah”. Jawapan I dan II salah kerana perkataan “berbukit-bukau” ialah kata ganda dan “berprasangka” ialah kata berimbuhan pra-.