Pengikut laman ini

Saturday, April 21, 2018

Bengkel Teknik Menjawab Soalan BM Penggal 2

Bengkel Teknik Menjawab Soalan BM Penggal 2 untuk pelajar SMK Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor; 21 April 2018; 8:30 - 1:00 tengah hari; Kompleks LKIM Kuala Selangor.Friday, April 6, 2018

Teknik untuk Mengesan Susunan Konstituen Ayat


Jika pelajar hendak mengesan susunan konstituen ayat, pelajar perlu mengenal pasti subjek, predikat, dan frasa keterangan serta meneliti kedudukan atau susunannya   dalam ayat tersebut. Predikat ayat akan disongsangkan ke depan dan subjeknya diletakkan di belakang. Jika ayat itu ada frasa keterangan, frasa itu juga boleh disongsangkan. Sebagai contohnya, telitilah soalan di bawah.

Soalan STPM Penggal 2 2015
Analisis soalan dan jawapan:
16 Yang manakah bukan ayat songsang?
A   Bilakah delegasi dari negara Jepun akan tiba?
B   Rajin benar pembantu rumah Puan Saadiah itu.
C   Adik lelakinya penulis novel remaja yang terkenal.
D   Pada minggu hadapan, Encik Khairul menghadiri kursus.

Soalan meminta pelajar untuk memilih ayat yang bukan ayat songsang. Oleh itu, pelajar perlu mengenal pasti ayat songsang dan bukan ayat songsang. Jawapannya C kerana ayat tersebut menepati kehendak soalan iaitu ayat “Adik lelakinya penulis novel remaja yang terkenal.” merupakan ayat susunan biasa dan bukan ayat songsang. Tiga ayat dalam jawapan A, B, dan D pula merupakan ayat songsang kerana susunannya bukan susunan biasa.

Wednesday, March 7, 2018

Sunday, January 21, 2018

Bentuk Kata dan Golongan Kata

Bentuk kata
Pastikan bentuk fizikal kata tersebut. Adakah bentuknya tunggal (T), terbitan (T), majmuk (M), atau ganda (G) (TTMG). Terdapat empat bentuk kata sahaja dalam bahasa Melayu dan tiada bentuk kata yang lain. Jadi, berhati-hatilah ketika hendak menentukan bentuk kata dan jangan keliru dengan golongan kata.

Golongan kata
Pastikan golongan kata tersebut sama ada golongan kata nama (N), kata kerja (K), kata adjektif (A), atau kata tugas (T) (NKAT) Terdapat empat golongan kata sahaja dalam bahasa Melayu dan tiada golongan kata yang lain. Jadi, berhati-hatilah juga ketika hendak menentukan golongan kata dalam bahasa Melayu dan jangan terkeliru dengan bentuk kata pula.
Soalan STPM 2017
Yang manakah kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas?
A  Merupai
B  Meyakini
C  Mengenai
D  Menyudahi

Soalan berfokuskan kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas. Oleh itu, calon perlu mengenal pasti kata tugas dalam kata terbitan tersebut. Oleh itu, pilihan jawapan D merupakan jawapan yang tepat kerana kata dasar “Menyudahi” ialah “sudah” dan kata “sudah” merupakan kata tugas.

Soalan STPM 2017
32
Kesan penggunaan komputer begitu banyak, terutamanya kepada orang yang terlalu kerap menggunakannya. Penggunaan komputer secara berlebihan boleh menjejaskan kesihatan. Jika seseorang sering menekan tetikus dan menatap komputer terlalu lama, ia boleh mengalami sakit belakang. Mata juga boleh mengalami masalah jika tumpuan pandangan terlalu terarah kepada monitor komputer dengan lamanya. Ada juga yang mengatakan bahawa penggunaan komputer secara berlebihan boleh membawa penyakit yang serius kerana pancaran cahaya monitor komputer mengandungi radiasi.

 (a) Berdasarkan petikan di atas,
(i) namakan bentuk kata bagi perkataan yang berhuruf condong.

Perkataan
Bentuk kata
Berlebihan
Kata terbitan
Tetikus
Kata ganda
Monitor komputer
Kata majmuk
[3]
(ii) berikan golongan kata bagi perkataan yang bergaris.

Perkataan
Golongan kata
Banyak
Kata adjektif
Terlalu
Kata tugas
Radiasi
Kata nama

[3]

Friday, January 12, 2018

Wednesday, January 10, 2018

Monday, January 8, 2018