Pengikut laman ini

Tuesday, December 1, 2020

Teknik Penulisan Perenggan Pendahuluan - Esei Tidak Berformat Semester 1

Teknik Penulisan dengan Menggunakan Formula 2K (Kohesi dan Koheren)

Esei merupakan wacana yang terhasil daripada jalinan ayat yang mempunyai hubungan atau pertalian yang mantap antara satu sama lain. Dalam wacana, jalinan ayat yang mantap tersebut mesti mempunyai unsur kohesi dan koheren. Kohesi bermaksud tautan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana. Koheren pula bermaksud jalinan atau kesinambungan idea yang mantap antara ayat dalam sesuatu wacana atau juga dikenali sebagai runtutan. Jadi, esei yang mantap dapat dibina daripada perenggan yang mempunyai kedua-dua unsur tersebut.

Dari segi teknik penyampaian idea dalam retorik pula, terdapat beberapa teknik penyampaian idea dalam penghasilan perenggan esei. Perenggan-perenggan yang dihasilkan tersebut akan membentuk suatu esei atau wacana. Antara teknik yang popular dan seringkali digunakan ialah teknik eklektik. Teknik tersebut dimulakan dengan ayat pernyataan umum (ayat topik), kemudian diikuti pula oleh beberapa ayat pernyataan khusus (ayat huraian dan ayat contoh), dan diakhiri dengan ayat pernyataan umum (ayat penegasan). Jadi, untuk memudahkan pelajar STPM Semester 1 menulis esei tidak berformat yang mantap, dicadangkan supaya pelajar menggunakan teknik menulis esei yang sistematik dan mudah diaplikasikan iaitu “Formula 2K” yang membawa maksud formula kohesi (K) dan koheren (K). 

Dengan menggunakan teknik tersebut, panjang setiap ayat akan menjadi lebih seimbang dan jumlah perkataannya juga seimbang dalam setiap perenggan. Setiap perenggan seharusnya mengandungi 80 hingga 90 perkataan sahaja. Jika pelajar menulis 8 perenggan esei dan didarabkan dengan 80 perkataan jadi jumlahnya ialah 640 perkataan. Sekiranya pelajar menulis 7 perenggan esei dan didarabkan dengan 90 perkataan jadi jumlahnya ialah 630 perkataan. Hal ini disebabkan oleh setiap perenggan telah disediakan teknik atau cara untuk pelajar membina setiap ayatnya. Ayat-ayat tersebut pula akan membentuk perenggan yang mantap dari segi kohesi dan koherennya. Dicadangkan supaya pelajar membina lima atau enam ayat dalam setiap perenggan. Teknik tersebut akan dihuraikan dan dijelaskan dalam perbincangan yang berikut.

Kali ini saya akan berkongsi teknik untuk menulis perenggan pendahuluan dengan menggunakan formula 2K.

Teknik Penulisan Perenggan Pendahuluan

Teknik IKCHF (Ini Kaedah Cemerlang Hendak Faham)

·       Ayat Isu

·       Ayat huraian – Kenapa (atau bagaimana)

·       Ayat Contoh

·       Ayat Huraian contoh

·       Ayat Fokus soalan

Contoh Soalan:

Pada masa ini banyak rumah yang telah siap dibina tetapi dikatakan sukar untuk dijual. Pada pendapat anda, mengapakah perkara itu berlaku?

Contoh Perenggan Pendahuluan yang Menggunakan Formula 2K

I - Isu rumah yang sudah siap dibina tetapi sukar untuk dijual merupakan isu biasa pada masa ini. (I) – Ayat isu dalam soalan

K - Masalah ini berlaku kerana tiada permintaan terhadap rumah tersebut hingga menyebabkannya terbiar begitu sahaja. (K) – Ayat kenapa perkara dalam ayat isu berlaku

C - Menurut perangkaan terkini, di Kedah terdapat 3,783 unit diikuti oleh Selangor dengan 3,713 unit dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 929 unit rumah yang masih tidak dapat dijual. (C) – Ayat contoh daripada ayat isu

H - Perkara ini tentunya akan memberikan kesan kepada pertumbuhan atau kemajuan sektor perumahan negara. (H) - Ayat huraian daripada ayat contoh

F - Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan gejala pemanasan global berlaku. (F) – Ayat yang menyentuh fokus soalan (85 perkataan)

Contoh Perenggan Pendahuluan yang Lengkap

Isu rumah yang sudah siap dibina tetapi sukar untuk dijual merupakan isu biasa pada masa ini. Masalah ini berlaku kerana tiada permintaan terhadap rumah tersebut hingga menyebabkannya terbiar begitu sahaja. Menurut perangkaan terkini, di Kedah terdapat 3,783 unit diikuti oleh Selangor dengan 3,713 unit dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 929 unit rumah yang masih tidak dapat dijual. Perkara ini tentunya akan memberikan kesan kepada pertumbuhan atau kemajuan sektor perumahan negara. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan gejala pemanasan global berlaku. (85 perkataan) 

Contoh Perenggan Lain yang Menggunakan Formula 2K 

Contoh Soalan:

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewajibkan semua pelajar sekolah untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum kerana banyak manfaatnya. Huraikan manfaat melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum kepada para pelajar. 

Aktiviti kokurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan memang banyak kebaikannya kepada para pelajar. Aktiviti kokurikulum merupakan kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah iaitu selepas waktu persekolahan dan melibatkan kegiatan persatuan, kelab permainan, dan pasukan beruniform. Aktiviti tersebut termasuklah Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Kelab Badminton, Kelab Bola sepak, Pasukan Pengakap, Pandu Puteri, dan sebagainya. Jadi, para pelajar perlu melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum yang telah diwajibkan oleh pihak kementerian kepada mereka. Kegiatan kokurikulum telah terbukti memberikan pelbagai manfaat kepada  para pelajar. (83 perkataan)

Teknik penulisan perenggan isi dan perenggan penutup akan dibincangkan dalam perkongsian yang akan datang.

Sunday, April 12, 2020

Latihan Analisis Kesalahan Bahasa

Pelajar Semester 2 boleh menggunakan soalan Analisis Kesalahan Bahasa di bawah sebagai latihan ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sedang dikuatkuasakan sekarang. Jadi, pelajar boleh mencuba latihan di bawah dengan menganalisis kesalahan bahasa yang terdapat di dalam petikan tersebut. Pelajar perlu mengenal pasti tiga kesalahan seperti kesalahan kata, frasa, atau ayat dalam petikan tersebut. Setelah mengenal pasti tiga kesalahan, pelajar perlu memberikan alasan bagi setiap kesalahan tersebut berdasarkan rumus tatabahasa yang telah dipelajari dan menulis pembetulannya.

Soalan
Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.       
[9]
Fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berupaya untuk menamatkan penularan wabak Covid-19 di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan menjelaskan bahawa keyakinan itu bersandarkan kepada perkembangan statistik penularan wabak terbabit. Kesinambungan kawalan yang menyaksikan kejayaan hingga penyakit tersebut dapat dikurangkan menerusi PKP fasa pertama dan kedua harus diteruskan pada fasa ketiga. Dengan kerjasama semua pihak dapat mengurangkan bilangan pesakit Covid-19. Jika kita boleh melakukannya, kita akan dapat menangani wabak tersebut dengan jayanya. Tambahan pula, hingga ke hari ini, hampir separuh daripada kes positif Covid-19 yang dilaporkan di negara ini sudah pulih sepenuhnya.

Bil.
Kesalahan
Sebab kesalahan
Pembetulan
(a)


(b)
(c)
Jawapan cadangan boleh didapati daripada channel Youtube saya di alamat: https://www.youtube.com/watch?v=iwVvLE2U_sU


Saturday, March 28, 2020

Kuiz Morfologi dan Sintaksis Siri 2

Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua.

Seperti yang dijanjikan, saya telah memuat naik soalan kuiz Morfologi dan Sintaksis Siri 2 untuk dijadikan latihan oleh pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM Semester 2 nanti. Walaupun tarikh peperiksaan Semester 2 telah ditunda pada tarikh yang baharu iaitu dari 18 hingga 24 November 2020, soalan-soalan tersebut boleh digunakan untuk menguji pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik-topik dalam Semester 2. Pelajar perlu memikirkan alasan atau sebab bagi sesuatu jawapan yang diberikan itu betul ataupun salah dengan menggunakan rumus tatabahasa yang betul. Setiap soalan perlu dianalisis dengan betul dan digunakan untuk merancang strategi belajar yang berkesan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan Semester 2 nanti. 

Soalan kuiz tersebut boleh dilayari di sini. (https://forms.gle/CMq3UKyGtMD45KpG8)
Selamat belajar.

Tuesday, March 24, 2020

Kuiz Morfologi dan Sintaksis Siri 1

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

Pelajar digalakkan untuk belajar secara on-line dengan guru melalui pelbagai aplikasi internet dan mendapatkan bahan-bahan pembelajaran daripada pelbagai sumber dalam internet sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat Covid-19 dikuatkuasakan oleh kerajaan. Jadi, saya ingin berkongsi bahan yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar STPM Semester 2 ini iaitu soalan kuiz morfologi dan sintaksis. Soalan tersebut berbentuk objektif dan mengandungi 15 soalan setiap siri. Saya akan memuat naik kuiz tersebut secara berperingkat-peringkat. Soalan tersebut sekurang-kurangnya boleh digunakan oleh pelajar untuk membuat latihan dan menguji kefahaman terhadap setiap topik dan subtopik morfologi dan sintaksis untuk Semester 2. Soalan kuiz tersebut boleh dilayari di sini. (https://forms.gle/Su2n55NQJ3DDiWa5A)
Selamat belajar.

Tuesday, January 7, 2020

Morfologi - Bidang Morfologi

Bidang Morfologi STPM

Menganalisis Kehendak Soalan bidang morfologi (Soalan Semester 2 tahun 2019)

1      Yang manakah yang benar tentang kajian morfologi?
I    Pengklasifikasian kata mengikut golongan
II   Susunan bunyi dalam sesuatu kata
III  Peraturan membentuk kata
IV  Asal usul sesuatu kata

A  I dan III      B  I dan IV     C  II dan III     D  II dan IV

Soalan meminta pelajar untuk membuat pilihan terhadap pernyataan yang benar tentang kajian morfologi. Calon perlu menguasai konsep bidang morfologi dan jangan keliru dengan bidang fonologi dan sintaksis. Jawapan yang betul bagi kajian morfologi merujuk pengklasifikasian kata mengikut golongan kata dan peraturan membentuk kata iaitu pernyataan I dan III. Pernyataan II iaitu susunan bunyi dalam sesuatu kata ialah kajian fonologi. Pernyataan IV iaitu asal usul sesuatu kata pula merujuk sejarah perkembangan bahasa.

Morfem

Menganalisis kehendak soalan morfem (Soalan Ulangan Semester 2 tahun 2019)

1      Yang manakah yang menepati konsep morfem bebas?

I     Unit terkecil dalam bahasa
II    Terdiri daripada imbuhan
III   Boleh berdiri sendiri
IV   Mempunyai makna

A  I dan II      B  I dan IV     C  II dan III     D  III dan IV

Soalan meminta pelajar untuk membuat pilihan terhadap pernyataan yang menepati konsep morfem bebas. Calon perlu menguasai konsep morfem untuk menjawab soalan ini. Jawapan yang betul bagi konsep morfem bebas ialah morfem tersebut boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna iaitu pernyataan III dan IV. Pernyataan I iaitu unit terkecil dalam bahasa ialah fonem. Pernyataan II iaitu terdiri daripada imbuhan pula merujuk morfem terikat.

Sunday, September 1, 2019

Pembacaan Kritis dan Analitis STPM

Soalan Pembacaan Kritis dan Analitis

Hal ini seterusnya akan mewujukan budaya TMK dalam kalangan masyarakat  untuk memudahkan urusan seharian.
Jelaskan langkah yang dapat diambil oleh pihak tertentu untuk memupuk budaya TMK dalam kalangan masyarakat di negara kita?  Panjang jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah perkataan. [20]

Jawapan pelajar

//Langkah yang dapat diambil adalah pihak kerajaan mewujudkan sebuah pusat internet. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sebilangan rumah tiada gajet pintar atau internet di rumah. Sebagai contohnya, pusat internet diwujudkan di kawasan perumahan. //Hal ini kerana memudahkan anggota masyarakat tanpa mengira umur untuk melayari internet.

//Seterusnya langkah yang dapat diambil adalah mengadakan kelas TMK oleh pihak sekolah. //Isu ini dapat dikatakan kerana masih ramai pelajar yang kurang celik penggunaan gajet dan cara mengakses internet. Sebagai contohnya, pihak sekolah mengadakan kelas cara mengakses internet melalui gajet pintar. Hasilnya, para pelajar dapat mengetahui cara penggunaan internet.

//Akhir sekali, langkah yang dapat diambil adalah penjualan gajet dengan harga yang murah oleh pihak pengeluar gajet pintar. //Perkara ini dapat dikatakan kerana segelintir anggota masyarakat tidak mampu untuk membeli gajet pintar. //Sebagai contohnya, penjualan gajet dengan harga yang mampu dimiliki oleh lapisan masyarakat. Hasilnya, anggota masyarakat dapat menggunakan IT dan celik TMK. (148 perkataan)

Analisis kesalahan

1. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah kesalahan kata pemeri “adalah” iaitu terdapat dalam ayat pertama perenggan pertama dan perenggan kedua.
2. Kesalahan lain ialah kesalahan penggunaan kata hubung “kerana” selepas frasa “Hal ini”. Sepatutnya kata hubung “kerana” hadir selepas klausa seperti “Hal ini dikatakan demikian”. Kata hubung “kerana” menghubungkan klausa dengan klausa atau ayat dengan ayat.
3. Kesalahan seterusnya ialah ayat tergantung kerana tiada subjek atau tiada predikat seperti dalam ayat keempat, perenggan ketiga.
4. Kesalahan isi iaitu isi tidak/kurang relevan seperti dalam perenggan ketiga. Syarikat pengeluar gajet pintar tidak berupaya untuk menjual produk mereka dengan harga yang murah kalau tiada bantuan, subsidi, atau pengecualian cukai daripada kerajaan.


Jawapan yang sudah dibaiki kesalahannya

Pihak kerajaan perlu mewujudkan lebih banyak pusat internet di sesuatu kawasan. Terdapat sebahagian rumah masih tiada kemudahan internet di rumah. Sebagai contohnya, pusat internet komuniti diwujudkan lebih banyak di  kawasan taman perumahan. Perkara ini akan memudahkan anggota masyarakat untuk melayari internet.

Pihak sekolah boleh mengadakan kelas TMK kepada pelajar. Tindakan ini harus dijalankan kerana masih ramai pelajar yang kurang celik dalam penggunaan gajet dan cara mengakses internet. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan kelas tentang cara mengakses internet melalui gajet pintar. Hasilnya, para pelajar dapat mengetahui cara menggunakan internet untuk tujuan kebaikan.

Kerajaan perlu memberikan peranti elektronik percuma kepada pelajar yang tidak berkemampuan. Ada segelintir anggota masyarakat yang tidak mampu untuk membeli peralatan tersebut. Contohnya, Kementerian Pendidikan memberikan komputer riba atau telefon pintar kepada pelajar miskin. Hasilnya, semua pelajar akan dapat menggunakan peranti elektronik dan menjadi anggota masyarakat yang celik TMK. (141 perkataan)

Saturday, August 17, 2019

Esei STPM Semester 1 - Isu jenayah

Soalan esei
Kes jenayah yang semakin banyak berlaku di negara kita pada masa ini amat membimbangkan anggota masyarakat. Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat.
Kes jenayah dikatakan semakin meningkat dan semakin sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang menyumbang ke arah berlakunya jenayah pada masa ini. Kes jenayah yang sering dilaporkan berlaku adalah seperti kes pembunuhan, rompakan, penculikan, pecah rumah, dan sebagainya. Kes tersebut amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh itu, usaha-usaha perlu dilakukan oleh pihak berkuasa untuk membendung kes jenayah daripada terus meningkat di negara kita.
Pihak berkuasa perlu memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah. Kamera tersebut dapat mengimbas atau merakam segala perbuatan jenayah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, kamera tersebut perlu diletakkkan di kawasan bank, pusat beli-belah, taman permainan kanak-kanak, dan sebagainya. Perkara ini akan menakutkan penjenayah dan dapat menghalang mereka daripada melakukan jenayah. Jadi, kes jenayah akan dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan jika pihak berkuasa memasang kamera litar tertutup di kawasan “panas”.
Pihak berkuasa harus meningkatkan rondaan di kawasan “panas” dan selalu menjadi tempat berlakunya jenayah. Perkara ini akan menakutkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, polis melakukan rondaan yang lebih kerap di pusat beli-belah, bank, kedai emas, dan sebagainya. Melalui cara itu, kes jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan. Perkara itu jelas membuktikan bahawa tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui rondaan yang lebih kerap oleh pihak berkuasa di kawasan yang sering berlaku kegiatan jenayah.
Langkah lain yang perlu dilakukan ialah pihak berkuasa hendaklah mengadakan kempen kesedaran tentang jenayah kepada masyarakat. Perkara itu penting kerana anggota masyarakat akan mendapat maklumat tentang cara untuk menghindarkan diri daripada jenayah. Dalam kempen tersebut, anggota masyarakat diberikan kesedaran tentang aspek keselamatan di tempat awam dan pihak polis boleh menunjukkan cara untuk menghadapi penjenayah melalui demonstrasi atau iklan di media massa. Dengan cara itu, kesedaran tentang jenayah dapat dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui kempen-kempen kesedaran tentang jenayah.
Kes jenayah juga dapat dikurangkan melalui penubuhan Rukun Tetangga atau Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) di sesuatu kawasan perumahan. JKKK boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak polis dan membantu pihak berkuasa untuk membanteras jenayah. Contohnya, mereka boleh menjadi “Rakan Cop” dan memberikan maklumat kepada polis tentang kegiatan jenayah. Perkara ini dapat mencegah jenayah atau mengurangkan kes jenayah daripada menjadi lebih serius. Jadi, jelaslah bahawa penubuhan Rukun Tetangga atau JKKK di sesuatu kawasan dapat mengurangkan kes jenayah.
Pihak berkuasa wajar menambah bilangan pondok polis di kawasan bandar dan juga kawasan perumahan. Hal ini dapat menghalang penjenayah daripada melakukan aktiviti jenayah. Pondok polis boleh berfungsi sebagai pusat kawalan, pemantauan, dan tempat untuk orang ramai membuat aduan tentang kes jenayah. Jadi, pihak berkuasa perlu membina pondok polis di tempat yang strategik di kawasan bandar seperti di kawasan tumpuan orang ramai. Perkara ini akan menakutkan penjenayah kerana pihak polis boleh bertindak dengan lebih pantas untuk menangkap penjenayah.
Pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah melakukan jenayah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contohnya, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan melakukan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai tidak berani untuk melakukan jenayah. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah.
Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak berkuasa untuk memastikan kes jenayah dapat dikurangkan dan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar untuk ditangani. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat negara ini.  (648 perkataan)