Pengikut laman ini

Saturday, November 20, 2010

ANALISIS TAMBAHAN SOALAN ESEI PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2010


Bil.
Sekolah
Isu
Fokus soalan
Format
1.
SMK. Sacret Heart, Sibu,
Sarawak.
i. Kemunculan laman-laman web sosial
menimbulkan pelbagai kesan
negatif terutamanya kepada remaja.
Nyatakan kekesalan anda tentang kesan
negatif tersebut
dan kemukakan
usul untuk
menangani kesan negatif itu.
Memorandum
ii. Pelaksanaan Program NILAM.
Berikan pendapat anda
tentang
kelemahan-kelemahan pelaksanaan Program NILAM
dan langkah-
langkah untuk
menjayakan program itu.
Umum
iii. Program
Latihan Khidmat Negara (PLKN)
Kepentingan dan
usaha-usaha
untuk
mempertingkat
kualiti program
tersebut.
Ceramah
iv. Gejala
bahasa rojak
yang berpunca
daripada sikap
kita yang
memandang remeh cara-
cara berbahasa
yang betul.
Sejauh manakah
anda bersetuju
dengan
penyataan itu.
Umum
2.
SMK. Putrajaya Presint 8
(1),
Putrajaya.
i. Penebangan
hutan secara
berleluasa dan
sewenang-wenangnya boleh membawa
kesan buruk
kepada alam
sekitar dan
manusia.

Huraikan kesan
buruk yang
dimaksudkan,
dan jelaskan
khazanah yang
perlu dikekalkan
di dalam hutan
kita.

Umum
ii. Slogan atau konsep 1 Malaysia
Kemukakan pendapat anda
tentang faedah
pengamalan
slogan tersebut
dan bagaimana
slogan atau
konsep tersebut
dapat direalisasikan.
Umum
iii. Kajian
tentang masalah yang
dihadapi oleh
golongan
pesara di
negara ini
dalam menghadapi kehidupan selepas persaraan mereka.
Sediakan laporan hasil kajian
tersebut.

Laporan
iv. Kes samun
dan ragut kerap
berlaku dan
keadaannya amat membimbangkan.

Kemukakan pendapat anda
tentang kesan
gejala itu dan
berikan
cadangan untuk
mengatasinya
Umum

No comments: