Pengikut laman ini

Thursday, February 19, 2009

Latihan Rumusan SPM

Latihan 1 Rumusan SPM

Untuk anak-anak murid cikgu, sila gunakan Formula ‘One’ (1621) untuk menjawab soalan latihan rumusan di bawah ini.

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan-kelebihan penggunaan teknologi insenarator untuk melupuskan sampah dan masalah-masalahnya. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Masalah pelupusan sampah bukan sahaja dihadapi di negara kita, tetapi juga di negara-negara maju seperti Jepun dan Britain. Berdasarkan jumlah sampah yang semakin meningkat setiap tahun, pelupusan sampah secara konvensional sudah tidak praktikal lagi pada masa ini. Oleh hal yang demikian, kerajaan mahu rakyat bersedia untuk berkongsi bersama-sama bagi menanggung kos pelupusan sampah dengan menggunakan sistem yang lebih berkesan termasuklah penggunaan insenarator bagi memastikan penjagaan alam sekitar lebih terjamin. Malaysia akan menggunakan insenarator dalam tempoh lima tahun lagi bagi menggantikan kaedah pelupusan sampah yang sedia ada pada masa ini kurang berkesan.

Pelbagai cadangan telah dikemukakan bagi mengatasi masalah pelupusan sampah termasuklah pembinaan loji insenarator yang digunakan oleh negara-negara maju seperti Jepun, Jerman dan Denmark. Antara teknologi insenarator moden yang dimajukan termasuklah dengan menggunakan gasifikasi dan peleburan abu yang dapat mengurangkan pengeluaran dioksin pada tahap yang memenuhi piawaian antarabangsa. Teknologi ini direka bentuk dengan mengambil kira kepentingan alam sekitar dan mampu merawat sampah dengan cepat. Selain itu, teknologi insenarator tidak menjejaskan kesihatan dan keselesaan penduduk yang berhampiran.

Selain dapat menyelesaikan masalah pelupusan sampah, teknologi insenarator juga mampu menjana tenaga yang dapat memenuhi keperluan untuk menggerakkan loji berkenaan. Di samping itu, teknologi tersebut berupaya untuk menjual tenaga yang dihasilkan kepada syarikat utiliti yang terdapat di negara ini. Terdapat juga insenarator bergerak yang menggunakan roda dan berupaya mengendalikan dua tan sisa termasuklah pepejal. Insenarator seumpama itu adalah berkonsepkan mesra alam dan tidak mencemarkan alam. Tambahan pula, insenarator tersebut berupaya untuk melakukan pembakaran yang bebas toksin terhadap sisa pepejal dan cecair domestik.

Mesin insenarator itu juga dapat mengurangkan jumlah sisa sehingga 90 peratus iaitu pengurangan besar yang sebelum ini terpaksa dibuang di tapak pelupusan sampah. Teknologi tersebut turut dikatakan tidak mengeluarkan bau busuk atau melepaskan gas bahaya ke udara. Oleh hal yang demikian, kita berharap agar pembinaan insenarator tersebut akan menjadi kenyataan pada masa yang telah dijangkakan. Hakikat yang perlu kita terima ialah kaedah pelupusan yang digunakan sekarang, tidak lagi mampu untuk menampung sampah yang kita buang setiap hari.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
‘Penggunaan Insenarator Tidak Dapat Dielakkan’,
Berita Harian, 10 Mac 2007)

Oleh; Cikgu Khir

No comments: