Pengikut laman ini

Sunday, October 31, 2010

ANALISIS SOALAN ESEI PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM NEGERI-NEGERI 2010

Bil.
Negeri
Isu
Fokus soalan
Format
1.
Kedah
i. Masalah
pembuangan   bayi yang berpunca
daripada  
kepincangan   
keluarga
Sejauh manakah benarnya penyataan itu.
Umum
ii. Komunikasi
    cara elektronik
Bincangkan kesannya
Umum
iii. Pendatang asing
    tanpa izin
Bincangkan sebab kemasukan pendatang asing tanpa izin perlu dihadkan
Umum
iv.Kemalangan maut
  semakin meningkat
   menjelang musim
   perayaan
Punca-punca dan cadangan untuk mengatasinya.
Laporan
2.
Selangor
i. Keganasan rumah tangga berpunca   daripada tekanan hidup
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan itu?
Umum
ii. Penguasaan
   penjawat awam     wanita dalam perkhidmatan
Faktor dan kesan
Laporan
iii. Kebimbangan para peniaga barangan asli terhadap barangan tiruan
Kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dan langkah untuk menanganinya
Memorandum
iv.Penuntut asing di
    institusi pengajian
   tinggi di negara kita
Faktor pertambahan dan kesannya
Umum
3.
Pahang

i.  Bencana alam
Punca-punca dan cadangan
Laporan
ii. Kanak-kanak yang   hilang
Punca-punca dan langkah-langkah untuk menanganinya
Umum
iii. Negara
   Perindustrian Baru
Mampukah Malaysia mencapainya pada tahun 2020
Umum
iv. Filem sebagai satu   elemen seni budaya
Huraikan peranan filem dalam masyarakat
Umum
4.
Terengganu
i.   Kegiatan lumba   
     motosikal secara
     haram
Kesulitan yang dihadapi oleh para peniaga dan cadangan untuk menanganinya.
Memorandum
ii.  Gejala keruntuhan akhlak dalam      kalangan remaja berpunca daripada
perkembangan    
media elektronik
Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?
Umum
iii.  Masalah
     kekurangan
     air bersih
Kesan kekurangan air bersih kepada hidupan di muka bumi dan cadangan untuk menangani masalah itu.
Umum
iv.  Rukun Negara
Kepentingan dan langkah-langkah untuk meningkatkan penghayatan remaja terhadap Rukun Negara
Ceramah
5.
Kelantan
i.    Pertumbuhan
     ekonomi negara
Langkah-langkah untuk memantapkan ekonomi negara
Umum
ii.   Artis yang
     mempunyai
     kelompok peminat
    dan artis yang       
    tidak  boleh 
    dijadikan ikutan
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan itu?
Umum
iii.  Remaja perlu
     mempunyai hala
     tuju dalam
     kehidupan
     mereka
Usaha-usaha untuk membentuk remaja menjadi warganegara yang berguna kepada masyarakat dan negara.
Umum
iv.  Kedudukan
      bahasa Melayu
      sebagai bahasa
      rasmi     semakin
      terancam
Punca-punca masalah itu dan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu
Laporan


1 comment:

Cah Mblora said...

Gunung Api Bawah Laut di Cari di Pulau Kawio

1 / 3 Mars Ternyata Dikelilingi Lautan

Ditemukan, Gua Misterius Di Planet Mars

Pesawat NASA Dibajak Alien

Hanya di http://andyspensa.blogspot.com