Pengikut laman ini

Saturday, December 5, 2009

Analisis Kertas 2 Bahasa Malaysia STPM 2009

Peperiksaan Kertas 2 Bahasa Malaysia STPM 2009 telah berlalu dan calon-calon STPM tahun 2010 bolehlah meneliti analisis soalan tahun 2009 seperti yang dipaparkan di bawah ini. Kaji trend soalan tahun 2009 ini dengan teliti untuk membuat perancangan dan jangkaan bagi menentukan fokus soalan pada tahun 2010.
Bagi pelajar-pelajar STPM tahun 2009 (terutamanya kepada pelajar-pelajar SMKBBST), cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kerana telah berusaha dengan gigih dan cuba untuk menjawab soalan dengan teliti. Alhamdulillah soalan tahun ini tidaklah terlalu sukar untuk dijawab. Cikgu berharap agar semuanya akan mendapat kejayaan yang cemerlang nanti. Cikgu juga sentiasa mendoakan kejayaan anda semua, seperti kejayaan yang dicapai oleh pelajar-pelajar STPM tahun 2008.

Bahagian A : Karangan

1. Pihak kerajaan kerap memberikan saranan agar industri desa dimajukan. Berikan penjelasan anda tentang manfaat memajukan industri desa. (Tiada format khusus)
2. Muzik merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai. Huraikan peranan muzik dalam masyarakat. (Tiada format khusus)
3. Pihak kerajaan memberikan saranan kepada rakyat Malaysia khususnya generasi muda agar menguasai lebih daripada satu bahasa. Pada pandangan anda, apakah kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa? Kemukakan cadangan anda untuk menggalakkan generasi muda menguasai lebih daripada satu bahasa. (Tiada format khusus)
4. Malaysia ialah salah sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyatnya yang berbilang kaum. Usaha tersebut ternyata mendatangkan faedah kepada semua pihak dan perlu diteruskan. Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum penting kepada rakyat dan negara? Jelaskan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini. (Tiada format khusus)

Bahagian B : Rumusan

Soalan 5
Petikan tentang baik buruk makanan yang diubahsuaikan genetiknya. (Diubahsuaikan daripada Estidotmy, Utusan Malaysia, Rabu, 28 Mac 2007, halaman 12-13)

Bahagian C : Alih Bentuk Bahasa

Soalan 6
Sajak bertajuk Kedidi (Diubahsuaikan daripada Marzuki Ali dalam Jeritan Satwa Luka, 2000, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, halaman 125 – 126)

Soalan 7
Iklan tentang Larian Jambatan Pulau Pinang, 8 Jun 2009

Bahagian D : Kesalahan Bahasa

Soalan 8
Kata hubung berpasangan, kata nafi, penanda wacana, hukum DM, kata ganda,

Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

No comments: