Pengikut laman ini

Sunday, October 30, 2016

Panduan Menjawab Soalan Penggal 3

      Tidak lama lagi pelajar penggal 3 akan menduduki peperiksaan. Oleh itu, teruskan ulang kaji dengan bersistematik dan gunakan panduan di bawah sebagai satu daripada bentuk bantuan semasa berada di dalam dewan peperiksaan.
 1. Rancang  agihan masa (90 minit) – soalan objektif (20 soalan – dicadangkan 30 minit) & soalan struktur (45 markah – dicadangkan 60 minit)
 2. Soalan yang dikemukakan semestinya berdasarkan Sukatan Pelajaran Peperiksaan (SPP) STPM  terkini dan merujuk kepada hasil pembelajaran yang tercatat dalam SPP.
 3. Pelajar boleh mendapatkan sukatan tersebut dengan melayari laman web MPM.
 4. Gunakan buku rujukan yang berwibawa seperti buku terbitan Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia (PPBMM) dan buku-buku lain di pasaran.
 5. Maksud konsep mesti betul dan menepati kehendak soalan.
 6. Baca arahan dan kehendak soalan dengan teliti.
 7.  Kuasai dan fahami konsep serta ciri-ciri dalam setiap topik.
 8.  Konsep/ciri dan contoh perlu betul (contoh akan diterima jika konsep juga betul dan begitu sebaliknya)
 9. Tulis jawapan berdasarkan kehendak soalan atau markah (Kalau beri lebih isi, isi tersebut tidak diterima)
 10. Tepati arahan soalan semasa menulis wacana atau ayat yang memerlukan dua atau tiga ciri.
 11. Jika anda diminta untuk menulis wacana, pastikan sekurang-kurangnya dua ayat atau lebih.
 12. Mesti ada elemen perbezaan jika soalan  meminta perbezaan (dalam satu ayat). Kalau perbandingan mesti ada persamaan atau perbezaan.
 13. Bagi soalan bina ayat daripada perkataan, jangan tambah imbuhan atau ubah perkataan tersebut.
 14. Kekalkan ayat asal bagi soalan yang memerlukan pelajar mengembangkan ayat tersebut. (Soalan Teknik Penyampaian Idea)
 15. Susunan gelaran dan panggilan hormat dalam kesantunan berbahasa mesti betul.
 16. Konsep atau istilah mestilah betul, tidak boleh diubah (contoh, penanda penghubung pertentangan (tentangan), penggantian bukan gantian, bahasa berulang bukan ulangan)
 17. Berhati-hati dengan soalan yang ada dua bahagian, (a) dan (b). Jawapan (a) harus selaras dengan soalan (a), dan jawapan (b) perlu selaras dengan soalan (b).

No comments: